The strategic innovation programme InfraSweden2030:

Ökad produktivitet inom transportinfrastrukturen för bättre samhällsnytta

Closed 27 October 2016

I det här erbjudandet finansierar vi projekt som utvecklar idéer och planer för hur vi i Sverige ska kunna bygga och underhålla vår transportinfrastruktur på ett smartare och mer hållbart sätt.

The offer in brief

Vad kan man sökar för?

Projekt med fokus på gemensamma utmaningar där flera intressenter samarbetar.  

Projekt som utgår från enskilda företags behov som fokuserar på att skapa bättre affärer och öka nationell eller internationell konkurrenskraft.

Vem kan söka?

Sökande kan komma från företag som till exempel entreprenadföretag, materialtillverkare, arkitekt- och konsultföretag, men också från ekonomiska föreningar, universitet och högskolor samt forskningsinstitut och då gärna i samverkan mellan ovan nämnda aktörer.

Hur mycket kan sökas?

Bidrag kan ges upp till 1 500 000 kr och med högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader. Förväntad projekttid är 1-3 år.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Syftet med det här erbjudandet är att skapa innovativa lösningar, metoder, upphandlings- och kontraktsformer som främjar ökad produktivitet och svenska företags konkurrenskraft inom svensk transportinfrastruktur.

  Vi finansierar samarbetsprojekt som har som mål att utveckla lösningar för effektivare planering, industriella processer, funktionella krav på produkter samt bättre affärs- och upphandlingsformer.

  Lösningarna ska vara effektiva och hållbara ur ett samhällsperspektiv samt ge leverantörsmarknaden affärsmässiga förutsättningar.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Vi bjuder in företag, ekonomiska föreningar, universitet, högskolor och institut att skicka in ansökan. Syftet är att skapa innovativa lösningar, metoder, upphandlings- och kontraktsformer som främjar ökad produktivitet och svenska företags konkurrenskraft inom svensk transportinfrastruktur.

  Vi finansierar dessa två typer av projekt:

  Projekt med fokus på gemensamma utmaningar där flera intressenter samarbetar, t.ex. företag, offentliga organisationer, myndigheter, akademi, institut.

  Projekt som utgår från enskilda företags behov med fokus på att skapa bättre affärer och ökad nationell/internationell konkurrenskraft - bör bedrivas i samverkan med akademi eller institut. 

   

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller information om projektet, projektparter och budget.

  Till formuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Eftersom er ansökan sparas kan ni börja fylla i era uppgifter i god tid och sedan göra ändringar tills ni skickar in den.

  Frågor?

  Har ni frågor eller funderingar kring utlysningen, kontakta gärna någon av oss.

  Sebastian Axelsson

  Ansvarig på Vinnova

  08-473 31 71

  Camilla Byström

  Programchef

  073-765 21 38

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Lejla Cengic

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 10

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Förbättrad produktivitet inom anläggningssektorn - studier om upphandling och kontraktsstyrning Statens väg- och transportforskningsinstitut SEK 400 000 Completed 2016-04746
  Socio-economic cost savings through risk assessment of ship collisions with transport infrastructure SSPA Sweden AB SEK 1 500 000 Ongoing 2016-04767
  Improved bridge infrastructure for more sustainable transports STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK SEK 1 320 000 Completed 2016-04764
  Streamlining processes and material flows in infrastructure projects - a testbed within Västlänken. Volvo Construction Equipment AB SEK 1 400 000 Ongoing 2016-04758
  Coordinated, efficient railway infrastructure maintenance planning Luleå tekniska universitet SEK 1 496 000 Ongoing 2016-04757
  Infrastrukturlösningar för att öka massgodstransporternas effektivitet och produktivitet i städer TFK-TransportForsK AB SEK 440 000 Completed 2016-04731
  Page statistics Reference number 2016-04033