The strategic innovation programme InfraSweden2030:

Ökad produktivitet inom transportinfrastrukturen för bättre samhällsnytta

Closed 27 October 2016

I det här erbjudandet finansierar vi projekt som utvecklar idéer och planer för hur vi i Sverige ska kunna bygga och underhålla vår transportinfrastruktur på ett smartare och mer hållbart sätt.

The offer in brief

treklover1

Vad kan man sökar för?

Projekt med fokus på gemensamma utmaningar där flera intressenter samarbetar.  

Projekt som utgår från enskilda företags behov som fokuserar på att skapa bättre affärer och öka nationell eller internationell konkurrenskraft.

treklover1

Vem kan söka?

Sökande kan komma från företag som till exempel entreprenadföretag, materialtillverkare, arkitekt- och konsultföretag, men också från ekonomiska föreningar, universitet och högskolor samt forskningsinstitut och då gärna i samverkan mellan ovan nämnda aktörer.

treklover1

Hur mycket kan sökas?

Bidrag kan ges upp till 1 500 000 kr och med högst 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader. Förväntad projekttid är 1-3 år.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Syftet med det här erbjudandet är att skapa innovativa lösningar, metoder, upphandlings- och kontraktsformer som främjar ökad produktivitet och svenska företags konkurrenskraft inom svensk transportinfrastruktur.

  Vi finansierar samarbetsprojekt som har som mål att utveckla lösningar för effektivare planering, industriella processer, funktionella krav på produkter samt bättre affärs- och upphandlingsformer.

  Lösningarna ska vara effektiva och hållbara ur ett samhällsperspektiv samt ge leverantörsmarknaden affärsmässiga förutsättningar.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Vi bjuder in företag, ekonomiska föreningar, universitet, högskolor och institut att skicka in ansökan. Syftet är att skapa innovativa lösningar, metoder, upphandlings- och kontraktsformer som främjar ökad produktivitet och svenska företags konkurrenskraft inom svensk transportinfrastruktur.

  Vi finansierar dessa två typer av projekt:

  Projekt med fokus på gemensamma utmaningar där flera intressenter samarbetar, t.ex. företag, offentliga organisationer, myndigheter, akademi, institut.

  Projekt som utgår från enskilda företags behov med fokus på att skapa bättre affärer och ökad nationell/internationell konkurrenskraft - bör bedrivas i samverkan med akademi eller institut. 

   

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller information om projektet, projektparter och budget.

  Till formuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Eftersom er ansökan sparas kan ni börja fylla i era uppgifter i god tid och sedan göra ändringar tills ni skickar in den.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Har ni frågor eller funderingar kring utlysningen, kontakta gärna någon av oss.

  Sebastian Axelsson

  Ansvarig på Vinnova

  08-473 31 71

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Fund­ed pro­jects

  Reference number 2016-04033

  Page statistics