Strategic innovation programme for process industrial IT and automation – PiiA:

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2015

Closed 17 June 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2015

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Optimerad Ämnesslipning SWEREA MEFOS AB SEK 500 000 Completed 2015-03758
  Process-kontroll och -automation inom kemikalieåtervinning i massabruksindustri ACREO SWEDISH ICT AB SEK 270 000 Completed 2015-03947
  Sensorer för Hinderdetektion inom området arbetsmaskiner Föreningen Tunga fordon SEK 450 000 Completed 2015-03946
  INPROASIT -Integrerad process, automation, styr och process-IT design IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB SEK 385 186 Completed 2015-03942
  BASIE - Body-Area Sensors for Industrial Environments Luleå tekniska universitet SEK 300 000 Completed 2015-03940
  Framtidens Underhållstekniker SICS Swedish ICT Västerås AB SEK 430 000 Completed 2015-03938
  TEPI beta RISE INTERACTIVE INSTITUTE AB SEK 498 275 Completed 2015-03933
  Spelhantering i en webbaserad simuleringsplattform för dynamiska processer OPTIMATION AB SEK 498 372 Completed 2015-03925
  Övervakningssystem störning och åska Umeå universitet SEK 484 000 Completed 2015-03912
  QuickTag Luleå tekniska universitet SEK 500 000 Completed 2015-03943
  Page statistics Reference number 2015-00493