Strategic innovation programme for process industrial IT and automation – PiiA:

Innovationsprojekt för digitalisering av svensk processindustri

Closed 6 April 2018

I det här erbjudandet finansierar vi forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt med fokus på industriell digitalisering kopplat till svensk processindustri. Projekten ska fokusera på nya tekniker, tjänster och affärsmodeller. Observera att uppgifterna i det här erbjudandet fortfarande är preliminära.

The offer in brief

What can you apply for?

Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt) med fokus på industriell digitalisering kopplat till svensk processindustri. 

Who can apply?

Konsortier av minst tre parter, varav minst två industriparter, från företag, akademi, forskningsinstitut eller andra relevanta aktörer. Utländska aktörer är välkomna att delta men kan ej vara koordinatorer.

How much can you apply for?

Litet FUI-projekt (upp till 2 år) kan få max 5 miljoner i bidrag.

Stort FUI-projekt (upp till 3 år) kan få max 10 miljoner i bidrag

Industrins medfinansiering ska vara minst lika stor som Vinnovas bidrag.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Syftet med det här erbjudandet är att initiera och genomföra forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt) med fokus på digitalisering av industriella värdekedjor. Här ingår framväxande teknologier, tjänster och nya affärsmodeller. Exempel på sådana teknologier kan vara blockchain, artificial intelligence (AI), virtual och augmented reality (VR, AR), machine learning (ML) och internet of things (IoT).

  Notera att det inte är tekniker i sig som är intressanta utan hur de appliceras på och skapar värde i processindustriella värdekedjor. Det som efterfrågas i den här utlysningen är alltså hur värde skapas när tekniken tillämpas i processindustrin.

  Projekt som får bidrag ska ha strategisk betydelse för utveckling och tillväxt av de företags- och forskargruppers som finns representerade i projektgruppen. De ska också leda till stärkt marknadsställning för Sverige inom sitt område.

  Om det är relevant förväntas projekten ta hänsyn till aspekter som är relaterade till digital säkerhet.

  Så här ansöker ni

  Börja i god tid

  What happens after the call has closed?

  Once your application has been registered, we'll send a confirmation email to the person responsible for the user account, as well as to the project manager and the company signer. Please note that this may take a few hours after the call has closed.

  After the closing date, you can't register any new information. You may only add information to your application if we ask for it.

  Who can read your application?

  Applications submitted to us become official documents. However, we don't disclose information about business operations, inventions or research results if it can be assumed that someone will suffer economic damage if we do.

  This means that we must disclose the documents if someone requests them. However, we can black out information if we believe it could cause economic harm if disclosed.

  How we handle official documents and privacy

  Fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Verification of value-adding results through applied Machine Learning for industrial processes Roima Sverige AB SEK 2 000 000 Ongoing 2018-02212
  Digital tool for safer start-up of process plants Umeå universitet SEK 0 Completed 2018-02201
  Improved processes and products through digitalization of forest value chains STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK SEK 3 430 400 Ongoing 2018-02209
  Future Industrial Networks ABB AB SEK 10 000 000 Ongoing 2018-02196
  Flexible automated solutions for 3D printed sand cores RISE SWECAST SEK 2 010 000 Ongoing 2018-02191
  Virtual NPP WESTINGHOUSE ELECTRIC SWEDEN AB SEK 5 002 000 Ongoing 2018-02207
  Digital business model innovation roadmap for process industry STIFTELSEN IMIT SEK 6 408 833 Ongoing 2018-02202

  Reference number 2017-05194

  Page statistics