Strategic innovation programme for process industrial IT and automation – PiiA:

Genomförbarhetsstudier inom digitalisering av processindustrin

Closed 15 June 2018

Syftet med det här erbjudandet är att stödja genomförbarhetsstudier inom forskning, utveckling och innovation (FUI) med fokus på industriell digitalisering inom svensk processindustri. Studierna ska leda till initiering av större projekt.

The offer in brief

What can you apply for?

Genomförbarhetsstudier inom forskning, utveckling och innovation med fokus på digitalisering av industriella värdekedjor

Who can apply?

Konsortier med minst två parter varav minst en industripart. Företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer är välkomna att söka.

How much can you apply for?

Projekten kan söka 100 000 - 500 000 kronor i bidrag och de bör maximalt vara sex månader långa.

Viktiga datum

 • Passar erbjudandet ert projekt?

  Ni kan söka finansiering för genomförbarhetsstudier inom forskning, utveckling och innovation med fokus på digitalisering av industriella värdekedjor. Detta inkluderar framväxande teknologier, tjänster och nya affärsmodeller. Detta inkluderar framväxande teknologier, tjänster och nya affärsmodeller. Exempel på sådana teknologier kan vara blockkedjor, artificiell intelligens (AI), virtuell och förstärkt verklighet (VR, AR), maskininlärning, sakernas internet (IoT).

  Notera att det inte är tekniklösningar i sig som är intressanta utan hur de appliceras på, och skapar värde i processindustriella värdekedjor.

  Studierna ska leda till initiering av större projekt som har strategisk betydelse för dess företags- och forskargruppers utveckling och tillväxt. De ska även bidra till att stärka Sveriges marknadsställning inom PiiA-området. Maximal längd för genomförbarhetsstudierna är sex månader. Finansiering för efterföljande projekt kan sökas tidigast år 2019. Planerad budget för utlysningen är fyra miljoner kronor. Det strategiska innovationsprogrammet PiiA och Vinnova avser att finansiera 8–12 genomförbarhetsstudier inom denna utlysning.

  Vi välkomnar konsortier av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer att söka bidrag i detta erbjudande. Konsortierna ska betå av minst två parter varav minst en industripart. Endast juridiska personer med organisationsnummer kan beviljas bidrag. Ni kan söka bidrag inom spannet 100 000 kronor till 500 000 kronor, dock högst upp till 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Industrins medfinansiering ska minst uppgå till samma nivå som Vinnovas bidrag.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  What happens after the call has closed?

  Once your application has been registered, we'll send a confirmation email to the person responsible for the user account, as well as to the project manager and the company signer. Please note that this may take a few hours after the call has closed.

  After the closing date, you can't register any new information. You may only add information to your application if we ask for it.

  Who can read your application?

  Applications submitted to us become official documents. However, we don't disclose information about business operations, inventions or research results if it can be assumed that someone will suffer economic damage if we do.

  This means that we must disclose the documents if someone requests them. However, we can black out information if we believe it could cause economic harm if disclosed.

  How we handle official documents and privacy

  Fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Digitalization of wood chip quality RISE INNVENTIA AB SEK 350 000 Completed 2018-02762
  Digital and User-centered Safety for the Process Industry RISE Research Institutes of Sweden AB SEK 500 000 Completed 2018-02766
  Process industrial machine learning Lunds universitet SEK 500 000 Completed 2018-02770
  Condition monitoring of shafts in harsh environments RISE Research Institutes of Sweden AB SEK 500 000 Completed 2018-02772
  Rocksizer Exploration Study XORE AB SEK 268 857 Completed 2018-02773
  Process optimization of glassworks with AI RISE Research Institutes of Sweden AB SEK 325 000 Completed 2018-02784
  Automated Cleaning in Food Processing Industry RISE Research Institutes of Sweden AB SEK 300 000 Completed 2018-02780
  Multiple data - single visualization RISE Research Institutes of Sweden AB SEK 500 000 Completed 2018-02775
  Tailored heat treatment through digitalized process chain Swerim AB SEK 300 000 Completed 2018-02771
  MAXAT - More Accessible Xr Assets for the indusTry RISE Research Institutes of Sweden AB SEK 500 000 Completed 2018-02779

  Reference number 2017-05195

  Page statistics