Strategic innovation programme for process industrial IT and automation – PiiA:

Processindustriell IT och automation - våren 2017

Closed 6 April 2017

Det här erbjudandet handlar om att initiera och genomföra forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt inom industriell digitalisering som fokuserar på nya tekniker, tjänster och affärsmodeller.

The offer in brief

What can you apply for?

Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt med fokus på industriell digitalisering som inkluderar framväxande teknologier, tjänster och nya affärsmodeller

Who can apply?

Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer. Konsortiet ska bestå av minst tre parter varav minst två företag.

How much can you apply for?

Total budget för utlysningen är 20 milj kr till 2020. Projekt kan söka max 5 milj kr. Industrin ska medfinansiera minst lika mycket som Vinnova bidrar med till projektet.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  I det här erbjudandet finansierar vi projekt som främjar industriell digitalisering inom svensk processindustri. Med processindustri menas framför allt industrier med kontinuerliga eller batchorienterade processer. Det kan till exempel vara industrier inom kemi och petroleum, gruv och mineral, metaller, läkemedelstillverkning, massa och papper, kraftproduktion samt livsmedelstillverkning.

  erbjudandet vänder sig till projekt som använder framväxande tekniker, tjänster och nya affärsmodeller för forskning, innovation eller utveckling. Projekten ska bidra till tillväxt och vara praktiskt tillämpbara.

  Genom att skapa bättre lösningar inom Processindustriell IT och automation ska projekten bidra till en effektivare svensk processindustri och en stark marknadsposition för dess leverantörer.

  Andra satsningar inom programmet

  Inom programmet ser vi utvecklingsarbetet som en process med fyra olika etapper av forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt). 

  • Genomförbarhetsstudie
  • Litet FUI-projekt i tidiga skeden av innovationsprocessen
  • FUI-projekt
  • Litet FUI-projekt i sena skeden i innovationsprocessen, exempelvis demonstrationsprojekt

  Passar erbjudandet vårt projekt?

  Detta erbjudande vänder sig till konsortier bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer. Konsortiet ska bestå av minst tre parter varav minst två industriparter. Även utländska aktörer är välkomna att delta i projekt, dock inte som koordinatorer.

  Projektet ska ha:

  • identifierat någon/några viktiga utmaningar kopplade till befintligt eller framtida processindustriellt problem, 
  • en idé om en både teknisk- och affärsmodellösning på denna/dessa utmaningar eller problem,
  • en ambition att tillsammans med forsknings- och innovationspartners utveckla och tillgängliggöra denna lösning.

  Projektparterna förväntas ha en tydlig vilja att växa genom att projekten omfattar någon av följande kritierier:

  • Ett leverantörsföretag som har identifierat ett nytt marknadsbehov. De ska söka en produkt eller tjänst med ny affärsmodell som svarar mot detta behov och där som skiljer sig betydligt från det som redan finns på marknaden.
  • Processindustri som har identifierat en möjlighet att radikalt förbättra sin konkurrenskraft genom att tillämpa ny kunskap eller ny teknik på ett helt nytt sätt
  • En forskargrupp som sett möjligheter att tillämpa kunkaper på ett nytt sätt och vill realisera detta, eller ser utmaningen som en del av ett forskningsproblem som kräver ny kunskap.

  Projektkonsortier som täcker hela innovationskedjan från idé till slutanvändare/marknad betraktas som särskilt intressanta.

   

  Så ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  What happens after the call has closed?

  Once your application has been registered, we'll send a confirmation email to the person responsible for the user account, as well as to the project manager and the company signer. Please note that this may take a few hours after the call has closed.

  After the closing date, you can't register any new information. You may only add information to your application if we ask for it.

  Who can read your application?

  Applications submitted to us become official documents. However, we don't disclose information about business operations, inventions or research results if it can be assumed that someone will suffer economic damage if we do.

  This means that we must disclose the documents if someone requests them. However, we can black out information if we believe it could cause economic harm if disclosed.

  How we handle official documents and privacy

  Fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Bloqqi - an open modular automation language Lunds universitet SEK 5 000 000 Ongoing 2017-02371
  Smarter analysis of industrial data SSAB EMEA AB SEK 1 379 800 Completed 2017-02400
  Flexible development environment for integrated downstream processes Lunds universitet SEK 5 000 000 Ongoing 2017-02341
  Virtual Reality-based competence development for process industry GLEECHI AB SEK 1 449 700 Completed 2017-02406
  Optimized high pressure die casting process with advanced digitalization Swerea SWECAST AB SEK 1 200 000 Completed 2017-02370
  Biomethane web-platform to foster biomethane usage as renewable vehicle fuel NeoZeo AB SEK 1 500 000 Completed 2017-02402
  GrindOpt II - Optimised Grinding of Ingots Swerim AB SEK 1 039 600 Completed 2017-02409
  Online variability analysis of the total production of paper and board for process optimization RISE INNVENTIA AB SEK 4 368 025 Completed 2017-02404

  Reference number 2017-00187

  Page statistics