Strategiska innovationsprogrammet RE:Source:

Var med och utveckla hållbar användning av plast

Closed 25 September 2018

I det här erbjudandet kan ni söka bidrag för att vidareutveckla helhetslösningar som gör det möjligt att använda plast på ett hållbart sätt i samhället.

The offer in brief

What can you apply for?

Projekt som tar ett helhetsgrepp på utmaningar som rör miljömässigt hållbar produktion, användning, återanvändning och återvinning av plast.

Who can apply?

Företag, offentliga aktörer, ideella föreningar, branschorganisationer, forskningsinstitut samt universitet och högskolor, med verksamhet i Sverige

How much can you apply for?

Budget för utlysningen är cirka 5 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Ansökan sker på Energimyndighetens webbplats via länken nedan.

  I det här erbjudandet riktar vi oss till projekt som tar ett helhetsgrepp på utmaningar som rör miljömässigt hållbar produktion, användning, återanvändning och återvinning av plast. Projekten ska tillämpa ett systemperspektiv och utveckla lösningar som bidrar till en miljömässigt mer hållbar plastanvändning. De förväntas bidra till mer än bara tekniska lösningar. Även aspekter som rör exempelvis affär, policy, logistik och organisation är viktiga i detta erbjudande.

  Förväntade resultat efter genomfört projekt

  Efter ett genomfört innovationsprojekt med bidrag från RE:Source förväntas dessa resultat presentaras.

  • Tydligt beskrivna tekniska, marknadsrelaterade, immaterialrättsliga och policyrelaterade förutsättningar för en framgångsrik vidareutveckling och nyttiggörande av den tänkta systemlösningen
  • Systemlösningens miljömässiga hållbarhet är analyserad ur ett helhetsperspektiv.
  • Relevanta aktörer, som behovsägare, leverantörer och utförare, är identifierade och engagerade för nästa steg i utvecklingen av systemlösningen.

  Detta är den första i en serie om tre utlysningar som RE:Source ska genomföra med denna inriktning och med tre olika typer av erbjudanden.

  Reference number 2018-03042

  Page statistics