Strategiska innovationsprogrammet RE:Source:

Demonstrationsprojekt för effektiv och hållbar materialanvändning

Closed 25 September 2018

RE:Source finansierar innovationsprojekt som bidrar till en mer effektiv och miljömässigt hållbar materialanvändning i samhälle och industri.

The offer in brief

What can you apply for?

Projekt som bidrar till en miljömässigt mer hållbar konsumtion och produktanvändning i näringsliv och samhälle. Vi efterfrågar särskilt lösningar som påverkar beteende hos individer och organisationer

Who can apply?

Företag, offentliga aktörer, ideella föreningar, branschorganisationer, forskningsinstitut samt universitet och högskolor, med verksamhet i Sverige.

How much can you apply for?

Budget för utlysningen är cirka 20 miljoner kronor. Beviljade bidrag uppgår som högst till 4 miljoner kronor per projekt.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source är ett samarbete mellan  Energimyndigheten, Vinnova och Formas. Ansökan sker på Energimyndighetens webbplats via länken nedan.

  I det här erbjudandet finansierar vi projekt som bidrar till en miljömässigt mer hållbar konsumtion och produktanvändning i näringsliv och samhälle. I detta sammanhang efterfrågar vi särskilt lösningar som påverkar beteende hos individer och organisationer.

  Lösningarna kan vara baserade på exempelvis innovativ teknik, arbetssätt, produktdesign, beteendepåverkan eller affärsutformning. De ska alla ha gemensamt att vara nyskapande och ha potential att bidra med en tydlig nytta i förhållande till de lösningar som tillämpas idag.

  Erbjudandet riktar sig även till projekt som involverar hela eller betydande delar av värdekedjor, projekt som samverkan över branschgränser eller har ett tvärvetenskapligt angreppssätt.

  Förväntade resultat efter genomfört projekt

  De resultat som förväntas efter ett genomfört innovationsprojekt med bidrag från RE:Source är:

  • Projektets förväntade funktioner, effekter och prestanda har demonstrerats och utvärderats i relevant miljö och skala, samt under relevanta betingelser tillsammans med användare, kunder och/eller kravställare.
  • En analys har gjorts av innovationsprojektets bidrag till miljömässig hållbarhet ur ett helhetsperspektiv.
  • Projektet har presenterat en nyttiggörande-, kommersialiserings- eller uppskalningsplan.

  Links

  Reference number 2018-03041

  Page statistics