Individrörlighet för innovation och samhällsnytta:

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Closed 16 November 2015

Stöd till individers rörlighet mellan aktörer i forsknings- och innovationssystemet

Viktiga datum

 • Anna-Carin Ramsten

  Utlysningsansvarig, programledare

  08-473 30 78

  Karin Axelius-Edgren

  Administrativa frågor

  08-473 31 10

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Utbyte för Innovation i Sjukvården RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB SEK 300 000 Completed 2015-06585
  Mobilitet av sjuksköterska för aferesutveckling Karolinska Universitetssjukhuset SEK 300 000 Completed 2015-06576
  Subjektiv bedömning av fordonsdynamiska egenskaper med hjälp av körsimulatorer för en effektiv produktutveckling KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN SEK 250 000 Completed 2015-06573
  En vidare syn på programmeringsutbildning Umeå universitet SEK 113 191 Completed 2015-06567
  Kvalitetssäkring av återvunna material RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB SEK 9 733 Completed 2015-06562
  Statorström översampling: förbättrad tillförlitlighet och verkningsgrad i varvtalsreglerade elmaskiner ABB AB SEK 160 750 Completed 2015-06559
  Kompetensutbyte inom industriella tribosystem Uppsala universitet SEK 180 000 Completed 2015-06555
  Samverkan för åtgärder mot överhettarkorrosion Umeå universitet SEK 297 667 Completed 2015-06550
  Nya topologier för integrerade drivsystem ABB AB SEK 193 500 Completed 2015-06547
  Tillämpningar av HVDC och FACTS i elkraftsystem ABB AB SEK 174 092 Completed 2015-06545
  Page statistics Reference number 2015-06041