Individrörlighet för innovation och samhällsnytta:

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Closed 16 November 2015

Stöd till individers rörlighet mellan aktörer i forsknings- och innovationssystemet

Viktiga datum

 • Anna-Carin Ramsten

  Utlysningsansvarig, programledare

  08-473 30 78

  Karin Axelius-Edgren

  Administrativa frågor

  08-473 31 10

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Implementation of results from research for optimized ambulance logistics Linköpings universitet SEK 210 000 Completed 2015-06574
  Kvinnors whiplashskydd, forskningssamverkan Chalmers - Folksam CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 207 000 Completed 2015-06592
  Integrering av information om kulturella ekosystemtjänster i privata skogsägares skogsbruksplaner Umeå universitet SEK 128 857 Completed 2015-06586
  Subjektiv bedömning av fordonsdynamiska egenskaper med hjälp av körsimulatorer för en effektiv produktutveckling KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN SEK 250 000 Completed 2015-06573
  Stort snabbt och smart i träkomposit Swerea IVF AB SEK 298 029 Completed 2015-06571
  Utbyte mellan akademi och praktik för att stärka forskning och prevention av förmaksflimmer Hälsohögskolan i Jönköping AB SEK 162 000 Completed 2015-06568
  Kvalitetssäkring av återvunna material RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB SEK 9 733 Completed 2015-06562
  Statorström översampling: förbättrad tillförlitlighet och verkningsgrad i varvtalsreglerade elmaskiner ABB AB SEK 160 750 Completed 2015-06559
  Nya topologier för integrerade drivsystem ABB AB SEK 193 500 Completed 2015-06547
  Tillämpningar av HVDC och FACTS i elkraftsystem ABB AB SEK 174 092 Completed 2015-06545
  Page statistics Reference number 2015-06041