Individrörlighet för innovation och samhällsnytta:

Nationell individrörlighet för innovation

Closed 16 June 2016

Nationell individrörlighet för innovation - 2016 2

Viktiga datum

 • Anna-Carin Ramsten

  Utlysningsansvarig, programledare

  08-473 30 78

  Karin Axelius-Edgren

  Administrativa frågor

  08-473 31 10

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Data-Driven Predictive Maintenance for Trucks Högskolan i Halmstad SEK 205 000 Completed 2016-03451
  Examensarbeten som verktyg i samverkansmodell mellan universitet och offentlig verksamhet Luleå tekniska universitet SEK 155 562 Completed 2016-03426
  Kommunhandledare som forskningsmediator MALMÖ KOMMUN SEK 190 000 Completed 2016-03416
  Innovativ samverkan mellan korsvist limmat trä och betong för nästa generations samverkansbjälklag AB FRISTAD BYGG SEK 144 562 Ongoing 2016-03377
  Att omsätta konsumenters praktiker till innovationer inom avfall RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB SEK 215 000 Completed 2016-03419
  Maskininlärning-baserat diagnosbeslutsstöd för radiologi Uppsala universitet SEK 112 865 Completed 2016-03375
  Från forskning till produkt En bro mellan forskning och industri för att utveckla nya medel mot blodsugande insekter ACRETO AB SEK 68 446 Completed 2016-03445
  Positioning Stockholm as a test arena for future mobility RISE Research Institutes of Sweden AB SEK 300 000 Completed 2016-03391
  BioNova - Mobilitet för biologiska läkemedel KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN SEK 300 000 Completed 2016-03344
  Collaboration academy and practice for innovation in social work Göteborgs Universitet SEK 300 000 Completed 2016-03264
  Page statistics Reference number 2016-01907