Individrörlighet för innovation och samhällsnytta:

Individrörlighet för innovation

Closed 22 May 2017

Vi erbjuder tre månaders finansiering för att personer verksamma inom forskning och innovation ska få möjlighet att arbeta i en annan sektor än sin nuvarande. Målet är att minska avståndet mellan akademi och resten av samhället.

The offer in brief

What can you apply for?

Lön för personer som ska byta sektor i upp till 3 månader - nationellt eller internationellt.

Who can apply?

Universitet, högskolor, offentliga organisationer eller privata organisationer.

How much can you apply for?

Upp till 300 000 kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med detta erbjudande vill vi ge individer inom forskning och innovation en bredare erfarenhet genom att arbeta i en annan sektor än sin nuvarande. Arbetet kan ske i eller utanför Sverige. Vistelserna i den andra organisationen kan spridas ut över en period om 18 månader.

  Erbjudandet ska öka samverkan mellan främst akademi och andra delar av samhället och göra steget mellan de två sektorerna lägre. Vi hoppas även kunna öka det internationella samaretet.

  Vi riktar oss till disputerade forskare vid universitet, högskola och forskningsinstitut, eller personer inom privat och offentlig verksamhet som har minst två års dokumenterad erfarenhet av relevant forskning, utveckling eller innovation.

  Bidraget kan användas till kostnader för lön, resor och uppehälle i samband med vistelse i en annan organisation och sektor än hemmaorganisationen. Bidraget kan täcka upp till 50 % av dessa kostnader. Bidraget kan endast avse en individ. Indirekta kostnader är tillåtna om det är rutin vid hemorganisationen, men endast inom det maximala bidragsbeloppet om 300 000 kr. 

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  What happens after the call has closed?

  Once your application has been registered, we'll send a confirmation email to the person responsible for the user account, as well as to the project manager and the company signer. Please note that this may take a few hours after the call has closed.

  After the closing date, you can't register any new information. You may only add information to your application if we ask for it.

  Who can read your application?

  Applications submitted to us become official documents. However, we don't disclose information about business operations, inventions or research results if it can be assumed that someone will suffer economic damage if we do.

  This means that we must disclose the documents if someone requests them. However, we can black out information if we believe it could cause economic harm if disclosed.

  How we handle official documents and privacy

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Anna-Carin Ramsten

  Utlysningsansvarig, programledare

  08-473 30 78

  Karin Axelius-Edgren

  Administrativa frågor

  08-473 31 10

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Novel statistics for future commercial applications in genomics Uppsala universitet SEK 195 000 Completed 2017-02593
  Ultra-Reliable Low Latency Wireless Communications for Industrial Digitalization ABB AB SEK 296 000 Completed 2017-02822
  Development of an interaction model in the construction industry Lunds universitet SEK 70 777 Completed 2017-02825
  Collaboration for increased learning about test beds and partnerships in cities RISE Research Institutes of Sweden AB SEK 271 000 Ongoing 2017-02827
  GIS analysis of potentials for profitable management of voluntary preserved conservation forests in Sweden STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK SEK 217 600 Completed 2017-02815

  Reference number 2017-02498

  Page statistics