Medtech4health: Medicintekniska innovationer

Med erbjudandet Medicinteknik inom vård och omsorg ville Medtech4Health stödja innovationer som kan leda till nytta för patienter eller hälso- och sjukvården. Innovationer med kommersiell potential prioriterades.

Closed for application

Closed
Closed 1 April 2016

Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg Medtech4Health - 2016 vår

Closed 1 April 2016

Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg Medtech4Health – 2016 vår

Last updated 24 June 2019

Reference number 2015-07026

Page statistics