Medtech4Health innovators:

Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2016

Closed 12 April 2016

Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2016

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Shortcut to a better and safer care for patients wihard-to-heal ulcers BLEKINGE LÄNS LANDSTING SEK 850 000 Completed
  2016-02509
  Treatment planning from MR images results in better and more efficient cancer treatment Region Skåne SEK 972 600 Completed
  2016-02529
  Reduction of exposure for microbubbles of air during hemodialysis. Region Västerbotten SEK 525 000 Ongoing
  2016-02564
  Innovative system for measurement of walking ability in everyday clinical applications Norrlands Universitetssjukhus SEK 629 994 Completed
  2016-02472
  Pocket-sized ultrasound, a new method for point-of-care diagnosis of heart failure Jämtlands läns landsting SEK 946 398 Completed
  2016-02514
  Evaluation of shock absorbing floor as a preventive measure in caring homes STOCKHOLMS KOMMUN SEK 421 600 Completed
  2016-02596

  Reference number 2016-00265

  Page statistics