Medtech4Health innovators:

Stöd till innovatörer i vård och omsorg 2018

Closed 12 April 2018

Vi riktar oss till vård- och omsorgsgivare med innovativa idéer som inkluderar någon typ av medicinsk teknik. Det kan handla om att använda befintlig teknik på ett nytt sätt eller utveckla eller implementera ny teknik som väsentligt kan förbättra det kliniska utfallet eller effektivisera vården. Sökande välkomnas både från den offentliga och privata vård- och omsorgssektorn.

The offer in brief

Vad kan ni söka för?

Projekt för utveckling, analys eller utvärdering av medicintekniska innovationer i vården. Finansieringen ska gå till lönekostnader och övriga projektspecifika kostnader.

Vem kan söka?

Anställda inom vård och omsorg, både hos offentliga och privata vårdgivare.

Hur mycket kan ni söka?

Mellan 100 000 kronor och 1 miljon kronor per projekt. Utan medfinansiering kan ni få maximalt 500 000 kronor.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Wireless Implantable Nerve Stimulation - a NFC based platform for patient driven nerve regeneration ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING SEK 600 000 Ongoing 2018-02290
  FRAil - Fall risk assessment Region Västerbotten SEK 697 823 Ongoing 2018-02278
  Internet-based neck-specific exercise for individuals with chronic Whiplash Associated Disorders Region Sörmland SEK 1 000 000 Ongoing 2018-02244
  Bedside measurement of plasma antibiotic concentrations in patients with severe infektions Akademiska Sjukhuset SEK 707 000 Ongoing 2018-02252
  Agilis - innovative lateral patient transfer device VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING SEK 97 000 Completed 2018-02272
  Improved inhalation of drugs for patients with asthma and chronic obstructive lung disease Karolinska Universitetssjukhuset SEK 940 750 Completed 2018-02280
  DOGS-2: Digital Pathology for Optimized Gleason Score-2 Region Skåne SEK 1 000 000 Ongoing 2018-02271

  Reference number 2018-00536

  Page statistics