Medtech4Health innovatörer

Programmet ska bidra till att åtgärda luckor i det svenska innovationssystemet för medicinteknik. Fokus är patientens delaktighet och en hållbar vård och omsorg.

Closed for application

Closed
Closed 28 February 2019

Medtech4Health: Support for Innovators in Care and Healthcare 2019

Closed 28 February 2019

We want to finance caregivers with innovative ideas that include some kind of medical technology. This may be a new way of using existing technology or developing or implementing new technologies that can significantly improve the clinical outcome or streamline care. Applicants from both the public and private healthcare sectors are welcome to apply.

Closed
Closed 12 April 2018

Medtech4Health: Stöd till innovatörer i vård och omsorg

Closed 12 April 2018

Riktar sig till vård- och omsorgsgivare inom både den privata och offentliga sektorn med innovativa idéer som inkluderar någon typ av medicinsk teknik.

Closed
Closed 6 April 2017

Innovationer inom medicinsk teknik

Closed 6 April 2017

För vård- och omsorgsgivare med innovativa idéer inom medicinsk teknik. Det kan vara att använda befintlig teknik på ett nytt sätt eller utveckla eller implementera ny teknik.

Ansök senast 6 april

Closed
Closed 12 April 2016

Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2016

Closed 12 April 2016

Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2016

Last updated 3 December 2018

Reference number 2016-00232

Page statistics