Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Materialbaserad konkurrenskraft - våren 2018

Det här erbjudandet riktar sig till aktörer som kan öka tillväxtmöjligheten för företag som utvecklar, producerar, levererar eller använder material i Sverige. Materialteknik eller materialvetenskap ska ha en central roll i utvecklingsprojekten och vara avgörande för att stärka företagens konkurrenskraft.

The offer in brief

What can you apply for?

Projekt som stärker den materialbaserade konkurrenskraften och ökar tillväxtmöjligheterna för företag i Sverige som utvecklar, producerar, levererar eller använder material.

Who can apply?

Till exempel företag, forskningsinstitut, universitet och högskolor samt organisationer som representerar användarbehov.

How much can you apply for?

Upp till 2 000 000 kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Detta erbjudande finansierar överbryggningsprojekt. Ett överbryggningsprojekt ska utveckla ett koncept så långt att det kan användas som beslutsunderlag för aktörer när de avgör om de ska ta produkten till marknad. Projektet ska avhjälpa eventuella kunskapsluckor och ta fram ny kunskap, alternativt använda befintlig kunskap på nytt sätt.

  Exempel på aktiviteter kan vara

  • Forska på eller utveckla ett industriellt koncept eller en produkt tillsammans med potentiella kunder och partners
  • Utreda förutsättningar på och strategier för marknaden
  • Identifiera roller och ansvarsfördelning vid efterföljande implementering
  • Utveckla en affärsmodell eller affärsmodeller längs värdekedjan.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  What happens after the call has closed?

  Once your application has been registered, we'll send a confirmation email to the person responsible for the user account, as well as to the project manager and the company signer. Please note that this may take a few hours after the call has closed.

  After the closing date, you can't register any new information. You may only add information to your application if we ask for it.

  Who can read your application?

  Applications submitted to us become official documents. However, we don't disclose information about business operations, inventions or research results if it can be assumed that someone will suffer economic damage if we do.

  This means that we must disclose the documents if someone requests them. However, we can black out information if we believe it could cause economic harm if disclosed.

  How we handle official documents and privacy

  Fund­ed pro­jects

  Reference number 2018-01457

  Page statistics