Lättviktslösningar med grafen – demonstratorprojekt :

Lättviktslösningar med grafen – demonstratorprojekt 2016

Closed 30 March 2017

I det här erbjudandet riktar vi oss till aktörer som kan skapa industriella lättviktslösningar i samverkan och utifrån ett industriellt utvecklingsbehov, där grafen tillför en ny eller förbättrad funktion.

The offer in brief

What can you apply for?

Demonstratorprojekt på max 18 månader där grafen tillför en ny eller förbättrad funktion och där man tydligt kan påvisa potentialen för industriella lättviktslösningar med grafen

Who can apply?

Företag, institut, universitet, högskolor och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige. Aktörsgruppen ska bestå av minst tre parter, varav minst ett företag.

How much can you apply for?

Den avsatta budgeten för utlysningen är fyra miljoner kronor.
Ingen beloppsgräns finns för sökt bidrag, men Vinnovas bidrag utgör högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  De demonstratorprojekt som finansieras i det här erbjudandet ska bli en brygga till snabbare produktifiering av grafenkompetens inom lättviktsområdet, både för företag med slutprodukter och för företag inriktade på material, tillverkningsprocesser eller tjänster.

  Målet är att ta fram en industriell demonstrator där den tekniska lösningen medger en viktminskning på minst 20 procent vid industriell produktion utan att hållbarheten påverkas negativt.

  Projektansökan skickas in i förväg

  För att utveckla en projektansökan är det obligatoriskt att skicka in ett projektinitiativ enligt mall senast 13 jan 2017 till jenny.kierkemann@swerea.se

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller information om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  What happens after the call has closed?

  Once your application has been registered, we'll send a confirmation email to the person responsible for the user account, as well as to the project manager and the company signer. Please note that this may take a few hours after the call has closed.

  After the closing date, you can't register any new information. You may only add information to your application if we ask for it.

  Who can read your application?

  Applications submitted to us become official documents. However, we don't disclose information about business operations, inventions or research results if it can be assumed that someone will suffer economic damage if we do.

  This means that we must disclose the documents if someone requests them. However, we can black out information if we believe it could cause economic harm if disclosed.

  How we handle official documents and privacy