Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Kunskapssatsningar för industrins digitalisering

Det här erbjudandet vill vi stödja projekt som syftar till att sprida kunskap om digitalisering och digitala lösningar för tillämpning i industrin. Vi vill bidra till ökad kunskap om artificiell intelligens, människa-maskin interaktion, digital säkerhet, affärsmodellsutveckling och strategisk kompetensförsörjning. Erbjudandet är en del av Vinnovas uppdrag från regeringen att främja digitaliseringen av svensk industri.

Closed for application

Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin
Closed 1 February 2018

Stödjer projekt som sprider kunskap om digitalisering och digitala lösningar för industrin.

Last updated 15 November 2018

Reference number 2017-04926

Page statistics