Komplex reglering - FFI

Syftet med den här satsningen är att skapa möjligheter för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat inom området komplex reglering. Vi vill uppmuntra initiativ som ökar kompetensen och skapar utveckling. Här listar vi alla tillfällen att söka finansiering inom området.

En satsning för komplexa regler- och styrfunktioner

Inom Komplex reglering vill vi bidra till utvecklingen av metoder och plattformar som gör att komplexa regler- och styrfunktioner kan introduceras i fordon. Därmed kan vi möta de krav som ställs på framtida fordon med bland automatiserad körning.

Satsningen omfattar fyra områden:

  • Utveckling av moduler funktionsarkitektur
  • Kombinerad styr- och systemutveckling
  • Utveckling av virtuella arenor för simulering och verifiering
  • Informationsarkitektur

Tanken är att de projekt som får bidrag inom satsningen tillsammans ska forma grunderna för applikationer inom olika lager av fordonselektroniken, från subsystem till transportfunktioner. Projekt inom satsningen ska helst kunna demonstreras virtuellt eller i verkliga testbäddar.

Frågor?

För frågor om Komplex reglering kontakta gärna oss på FFI:s kansli på Vinnova.

Closed for application

Closed
Closed 13 December 2016

FFI Komplex reglering - 20161213

Closed 13 December 2016

FFI Komplex reglering - 20161213

Closed
Closed 11 October 2016

FFI Komplex reglering - 2016-12-13

Closed 11 October 2016

FFI Komplex reglering - 2016-12-13

Closed
Closed 8 December 2015

FFI Komplex reglering - 2015-12-08

Closed 8 December 2015

FFI Komplex reglering - 2015-12-08

Closed
Closed 15 September 2015

FFI Komplex reglering - 2015-09-15

Closed 15 September 2015

FFI Komplex reglering - 2015-09-15

Closed
Closed 31 March 2015

FFI Komplex reglering - 2015-03-31

Closed 31 March 2015

FFI Komplex reglering - 2015-03-31

Last updated 3 April 2019

Reference number 2015-00075

Page statistics