Kompetenscentrum

Kompetenscentrum är långa projekt som sträcker sig över flera år och består av ett antal forskningsprojekt som sedan medverkande parter kan använda för att skapa nya innovationer.

Closed for application

Closed
Closed 8 January 2019

Kompetenscentrum 2020

Closed 8 January 2019

För kompetenscentrum där olika parter inom ett forskningsområde samverkar för att ta fram ny kunskap som ska kunna användas i näringsliv eller samhälle.

Last updated 28 January 2020

Reference number 2015-04704

Page statistics