Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Resebidrag för små och medelstora företag

I det här erbjudandet har vi finansierat små och medelstora företags kostnader för internationella resor. Syftet med resorna skulle vara att träffa internationella samarbetspartners för framtida forsknings- och innovationsprojekt inom Horisont 2020 eller EUREKA.

The offer in brief

What can you apply for?

Internationella resor med syfte att träffa samarbetspartners för framtida forsknings- och innovationsprojekt inom Horisont 2020 eller Eureka.

Who can apply?

Små och medelstora företag.

How much can you apply for?

Resor inom Europa: Max 15 000 kr per resa.
Resor utanför Europa: Max 25 000 kr per resa.

Viktiga datum

  • Vad handlar erbjudandet om?

    Med det här erbjudandet kan vi finansiera kommande rese- och hotellkostnader för högst två personer. Bidraget får användas till ekonomiklass flygbiljett (eller motsvarande), lokala transporter till och från flygplats samt högst fyra hotellnätter på plats.

    Vi finansierar inte resor som redan genomförts, personalkostnader eller indirekta kostnader.

    Vem kan söka?

    Små och medelstora företag som ska

    • träffa samarbetspartners för en ansökan till Horisont 2020 och de partnerskapsprogram som ingår
    • träffa samarbetspartners för en ansökan till EUREKA, inklusive Eurostars och EUREKA kluster
    • delta på utvalda konferenser och informationsmöten för att träffa framtida samarbetspartners inom forskning och innovation. Mötet eller konferensen ska vara godkänd av oss. Vi godkänner konferenser som är koplpade till EUREKA och som vi är aktivt inblandade i.

    Så här ansöker ni

    För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

    Påbörja ansökan i god tid

    Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

    What happens after the call has closed?

    Once your application has been registered, we'll send a confirmation email to the person responsible for the user account, as well as to the project manager and the company signer. Please note that this may take a few hours after the call has closed.

    After the closing date, you can't register any new information. You may only add information to your application if we ask for it.

    Who can read your application?

    Applications submitted to us become official documents. However, we don't disclose information about business operations, inventions or research results if it can be assumed that someone will suffer economic damage if we do.

    This means that we must disclose the documents if someone requests them. However, we can black out information if we believe it could cause economic harm if disclosed.

    How we handle official documents and privacy

    Frågor?

    Karin Aase

    Frågor kring resebidrg Horisont 2020

    +46 8 473 31 17

    Elisabet Nielsen

    Frågor kring resebidrag EUREKA

    +46 8 473 31 07

    Katarina Duca

    Administrativa frågor

    +46 8 473 32 08

    Fund­ed pro­jects

    Reference number 2016-05276

    Page statistics