IMI - Innovative Medicines Initiative: Funding of innovations in the field of medical research:

Finansiering av innovationer inom medicinsk forskning - IMI 2 Call 13

Closed 28 February 2018

I det här erbjudandet finansieras innovationsprojekt utifrån forskning kring bland annat diabetes, cancer, antibiotika och neurodegenerativa sjukdomar. Vi riktar oss till akademiska forskare, företag, sjukhus och patientföreningar.

The offer in brief

What can you apply for?

Områden som är aktuella för finansiering är projekt som berör bland annat diabetes, cancer, antibiotika och neurodegenerativa sjukdomar.

Who can apply?

Akademiska forskare, företag, sjukhus och patientföreningar kan söka finansiering.

How much can you apply for?

Total budget för utlysningen är 223 miljoner euro.

Viktiga datum

  • Reference number 2018-00023

    Page statistics