Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Our e-services for applications, projects and assessments close on Tuesday 13 June at 4:30pm because of system upgrades. We expect to open them again on Wednesday 14 June at 8am the latest.

Innovationsprojekt i företag 2017

Erbjudandet riktar sig till företag som kan visa återkommande intäkter från en affärsverksamhet. Ni ska också vara i behov av att sänka risker i tidiga projekt för att marknaden ska vilja finansiera fortsatt utveckling.

Projekten ska baseras på nyskapande varor, tjänster eller processer med stor kommersiell potential.

Vi kan ge stöd till:

  • utredning av kommersiella förutsättningar
  • framtagning av prototyper av varor
  • demoversioner av tjänster och processer.

Closed for application

Innovationsprojekt i företag - vår 2017
Closed 17 January 2017

För företag med upp till 249 anställda som vill starta och driva innovationsprojekt i faser där annan finansiering är svår att få.

Last updated 20 April 2022

Reference number 2016-04662

Page statistics