Innovationer inom miljö och transport

Med utlysningen finansierade vi projekt som har potential att skapa nya innovativa lösningar med relevans för Sveriges miljömål eller transportpolitiska mål.

Closed for application

Closed
Closed 3 March 2016

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport - 2016

Closed 3 March 2016

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport - 2016

Last updated 29 November 2016

Reference number 2015-06858

Page statistics