Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Morgondagens transportpolitiska beslutsstöd inom området Transportekonomi

Erbjudande för att söka finansiering till forskning som ökar kunskapen om det svenska transportsystemet och hur det bör utvecklas i en hållbar och föränderlig värld. Medel beviljas inom forskningsprogrammet Transportekonomi, som drivs av Vinnova tillsammans med Energimyndigheten, Trafikverket och Transportstyrelsen.

The offer in brief

What can you apply for?

Research in two areas of transport economics: policy analysis and future methods and models for forecasting and socio-economic analysis. Funding can be applied for doctoral students.

Who can apply?

PhD researchers at Swedish universities, research institutes and authorities with research assignments. Researchers at companies and organizations with research connections can also be part of a proposal

How much can you apply for?

There is no maximum limit for the amount that can be applied for. Funds can be applied for for a minimum of 1 year and a maximum of 3 years.

Viktiga datum

 • Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Per Norman

  Vinnovas kontaktperson

  +46 8 473 31 73

  Reference number 2022-00688

  Page statistics