Inkubationsstöd - Excellens:

Inkubationsstöd - Excellens 2015

Closed 28 April 2015

Med det här erbjudandet gav vi högkvalitativa inkubatorer möjlighet att främja utvecklingen av nya kunskapsintensiva företag med stor internationell potential.

The offer in brief

treklover1

What can you apply for?

Kostnader för att stödja affärsutvecklingen av bolagsprojekt och bolag i en inkubator.

treklover2

Who can apply?

Inkubatorer som uppfyller SISP's definition och inte ger vinstutdelning till sina ägare.

treklover3

How much can you apply for?

Högst 2 miljoner kronor. Vi finansierar högst en tredjedel av projektets totala budget.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med det här erbjudandet vill vi främst finansiera det stöd som en inkubator ger till nya kunskapsintensiva tillväxtföretag. Med kunskapsintensiva tillväxtföretag menas företag som har potential att bli internationellt framgångsrika genom:

  • unik kunskap som ger ett tidsförsprång på marknaden
  • ett erbjudande med nyhetsvärde inom den marknad man vänder sig till
  • skalbar affärsmodell som kan ge internationell tillväxt.

  Företaget ska heller inte vara etablerat på marknaden när de antas till inkubatorn.

  De kostnader som vi beviljar finansiering för är

  • inkubatorns arbete att utveckla företag i inkubatorn, till exempel affärsutveckling, rekrytering och nätverk.
  • externa experttjänster som inkubatorn bedömer behövs för att utveckla företagen, till exempel inom juridik, patent, design eller kommunikation
  • eventuella lokaler såsom kontorsplats eller tillgång till labbmiljö.

  Även kostnader som inte är direkt kopplade till ett enskilt företag kan finansieras. Kostnaderna ska vara kopplade till inkubatorns administration av företagens stöd. Vi finansierar främst kostnader för att

  • utvärdera vilka företag och projekt som har potential att bli kunskapsintensiva tillväxtföretag och som därför ska tas in i inkubatorn
  • rapportera till Vinnova.

  Passar erbjudandet vårt projekt?

  Erbjudandet riktar sig till etablerade inkubatorer som har ett offentligt uppdrag och som inte delar ut vinst till sina ägare. Med etablerad inkubator menas en inkubator som har minst två års dokumenterad verksamhet. Verksamheten ska uppfylla Swedish Incubators & Science Parks (SISP) definition av inkubatorer:

  "En inkubator erbjuder en dynamisk process för utveckling av människor, affärer och företag. Inkubatorn bistår entreprenörer med aktiv och anpassad managementsupport, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk samt en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice."

  Inkubatorer som beviljats excellensmedel på fyra år (2016-2019) kan inte söka finanisering.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Göran Persson

  Administrativa frågor

  08-473 31 32

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Chalmers Venture Creation incubator support Excellens 2015 CHALMERS VENTURES AB SEK 20 000 000 Ongoing 2015-03051
  Arctic Business Incubator - Excellens 2015 ARCTIC BUSINESS INCUBATOR AB SEK 12 000 000 Completed 2015-03050
  Create Excellens 2015 CREATE BUSINESS INCUBATOR MÄLARDALEN AB SEK 11 600 000 Ongoing 2015-03064
  Uppsala Innovation Centre 2016-2019 Uppsala Innovation Centre AB SEK 10 000 000 Completed 2015-03059
  Företagsfabriken i Kronoberg AB FÖRETAGSFABRIKEN I KRONOBERG AB SEK 2 000 000 Completed 2015-03042
  GSP Incubator GOTHIA INNOVATION AB SEK 12 000 000 Ongoing 2015-03060
  Minc_Excellence 2015 MINC i Sverige AB SEK 12 000 000 Ongoing 2015-03052
  Incubation support - Excellens; LEAD i Östergötland AB LEAD i Östergötland AB SEK 16 000 000 Ongoing 2015-03049
  The Incubator in Sahlgrenska Science PArk 2016-2019 SAHLGRENSKA SCIENCE PARK AB SEK 9 600 000 Ongoing 2015-03040
  Ideon Innovation LUND BUSINESS INCUBATOR AB SEK 16 000 000 Ongoing 2015-03037
  Page statistics Reference number 2015-00078