Hälsa och sjukdomsprevention - ett samarbete mellan Sverige och Indien

En satsning för ökat samarbete mellan Indien och Sverige inom innovation och forskning. Ansökan är öppen för både industrin och forskare från både privat och offentlig sektor.

Closed for application

Closed
Closed 16 January 2017

Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease Prevention 2017-2020

Closed 16 January 2017

Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease Prevention 2017-2020

Closed
Closed 29 April 2013

Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease prevention 2013

Closed 29 April 2013

Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease prevention 2013

Last updated 16 September 2016

Reference number 2013-00194

Page statistics