Immateriella tillgångar, innovation och ekonomisk tillväxt:

Immateriella tillgångar, innovation och samhälleligt värdeskapande i digitaliseringens tidevarv

Closed 15 September 2017

Med det här erbjudandet vill vi öka kunskapen om samband mellan immateriella tillgångar, innovation och värdeskapande i Sverige, med särskilt fokus på digitaliseringens betydelse. Ett viktigt mål är att skapa mer faktabaserade diskussions- och beslutsunderlag för policyaktörer. Genom forskningen ska företag, organisationer och professionela inom immaterialrättsområdet få vägledning i att hantera immaterialla tillgångar.

The offer in brief

treklover1

What can you apply for?

Forskning om samband mellan företags och andra organisationers hantering av immateriella tillgångar, innovation och värdeskapande på samhällsnivå

treklover2

Who can apply?

Sökande koordinator ska vara ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitut. Övriga parter kan vara svenska eller utländska aktörer.

treklover3

How much can you apply for?

1-4 miljoner kronor per projekt. Utlysningens totala budget är cirka 6 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Läs utlysningstexten

  I utlysningstexten hittar ni all information om utlysningen, bland annat detaljerad information om bedömningskriterierna och våra formella krav. Det är viktigt att ni läser den noga innan ni påbörjar er ansökan.

  Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Intellectual assets, innovation, growth and value creation and the role of digitalization and digital property STIFTELSEN IMIT SEK 3 736 700 Ongoing 2017-04469
  Strategic considerations regarding trademarks, patents and designs: Appeals in PBR, 1977-2016 Uppsala universitet SEK 1 280 401 Ongoing 2017-04473
  Page statistics Reference number 2016-05333