Immateriella tillgångar, innovation och ekonomisk tillväxt

Här nedan listas alla ansökningstillfällen inom satsningen.

Closed for application

Closed
Closed 15 September 2017

Immateriella tillgångar, innovation och samhälleligt värdeskapande i digitaliseringens tidevarv

Closed 15 September 2017

Erbjudandet ska öka kunskapen om samband mellan immateriella tillgångar, innovation och värdeskapande i Sverige.

Closed
Closed 18 October 2016

Sambandet mellan immateriella tillgångar och konkurrenskraft - företagsstrategier i digitaliseringens tidevarv

Closed 18 October 2016

Sambandet mellan immateriella tillgångar och konkurrenskraft - företagsstrategier i digitaliseringens tidevarv

Last updated 12 February 2019 Page statistics Reference number 2016-03279