Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet:

FRÖN planering

Closed 1 June 2016

FRÖN Planering våren 2016

Viktiga datum

 • Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Innovationsupphandling Arbetsmodell för små och medelstora kommuner SKURUPS KOMMUN SEK 380 000 Completed 2016-03066
  Behovskartläggning av och planering för verktyg för personcentrerad rehab-resa FAMNA - RIKSORGANISATIONEN FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG SEK 360 000 Completed 2016-03059
  MOOC:s som verktyg i regional kompetensförsörjning och integration Ronneby kommun SEK 172 000 Completed 2016-02998
  RARA mottagning Karolinska Universitetssjukhuset SEK 519 200 Completed 2016-02999
  Virtuell VA-kompetens i Norr VATTEN OCH AVFALLSKOMPETENS I NORR AB SEK 388 800 Completed 2016-03076
  Innovativ sanering i Glasriket Länsstyrelsen i Kronobergs län SEK 557 000 Ongoing 2016-03042
  Öppna upp komplex Problematik Stockholms Stad SEK 243 224 Completed 2016-02990
  KUBISK - Kliniskt utbildningsboende (KUB) i Skellefteå kommun Skellefteå kommun SEK 306 864 Completed 2016-03043
  Page statistics Reference number 2015-07005