Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet:

FRÖN Planering hösten 2015

Closed 7 October 2015

FRÖN Planering hösten 2015

Viktiga datum

 • Nina Widmark

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 30 52

  Åsa Finth

  Utlysningsadministratör

  46 8 473 31 04

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Morgondagens primärvård Västerbottens läns landsting SEK 500 000 Completed 2015-05992
  Kostnadseffektiv registrering av tömda sopkärl AVFALLSHANTERING ÖSTRA SKARABORG SEK 240 000 Completed 2015-05881
  Digital Endpoint Adjudication Landstinget i Uppsala län SEK 270 000 Completed 2015-05826
  Nationellt samordnad innovationsupphandling av nya lösningar för positionering av patienter vid strålbehandling Norrlands Universitetssjukhus SEK 500 000 Completed 2015-06019
  Bär och svamp - Växtkraft i skogen Skogsstyrelsen SEK 536 000 Completed 2015-05999
  Grön Lots för innovativ utvecklig av Stockholms företagsområden. Stockholm Business Region Development AB SEK 350 000 Completed 2015-05994
  Länskulturskapare Region Uppsala SEK 102 582 Completed 2015-05973
  Verktyg för uppströmsanalys - Planering VA SYD SEK 400 000 Completed 2015-05965
  Nationellt system för insamling och analys av data för bättre övervakning av sjukdomar på sällskapsdjur och hästar Statens veterinärmedicinska anstalt SEK 498 048 Completed 2015-05947
  Digital Mediebuss ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING SEK 300 000 Completed 2015-05931
  Page statistics Reference number 2015-00090