Från analog till digital:

Från analog till digital 2016

Closed 27 September 2016

Arbetar ni med mode, mat eller utbildning och har en idé om en digital tjänst som ni vill genomföra? Handlar den om att förverkliga ett innovationsprojekt inom FashionTech, FoodTech eller EdTech?I så fall kan ni söka bidrag i detta erbjudande om finansiering av innovationsprojekt för att främja digitalt möjliggjorda tjänsteinnovationer.

The offer in brief

Vad kan man söka för?

Innovationsprojekt för digitalt möjliggjorda tjänsteinnovationer inom FashionTech, FoodTech och EdTech

Vem kan söka?

Aktörer i samverkan, t.ex. svenska företag inom IT/IKT, branschspecifika företag inom de tre utpekade områdena, samt akademi och forsknignsinstitut.

Hur mycket kan sökas?

Projekt på max två år, gärna kortare. Medfinansiering stärker ansökan. Utlysningens totala budget är 27 miljoner kronor varav årets budget är 15 miljoner.

Viktiga datum

 • Vad handlar det här erbjudandet om?

  Syftet med erbjudandet är att stimulera innovationskluster, det vill säga nätverk mellan människor, institutioner och företag med liknande inriktning. Vi finansierar projekt som handlar om att transformera ett analogt hanteringssätt till en digital tjänst. Projekten ska utveckla fungerande prototyper för digitala tjänster inom något av områdena FashionTech, FoodTech eller EdTech.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Har ni en idé om en digital tjänst som ni vill genomföra? Handlar tjänsten om innovation inom FashionTech, FoodTech eller EdTech?

  Målet med ert projekt ska vara att utveckla en fungerande prototyp för en digital tjänsteinnovation inom något av de tre utpekade områdena ovan. Tjänsten ska vara en digital lösning som ersätter en analogt hanterad process.

  Projektet får sträcka sig över maximalt två år men gärna kortare. Vi ser helst att ni är med själva och finansierar delar av projektet. Detta kallas medfinansiering och ökar era chanser när ni ansöker.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller information om projektet, projektparter och budget.

  Till formuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Eftersom er ansökan sparas kan ni börja fylla i era uppgifter i god tid och sedan göra ändringar tills ni skickar in den.

  Frågor?

  Har ni frågor eller funderingar kring utlysningen, kontakta gärna någon av oss.

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Dugga Smart A Brilliant Learning Intelligence System STOCKHOLM INSTITUTE OF COMMUNICATION SCIENCE - STICS AB SEK 2 400 000 Completed 2016-04458
  Digital prototype for adults´ learning of Swedish as a second language (SFI) Invigos AB SEK 2 932 500 Completed 2016-04442
  3D Fashion Design Simulation Stockholms universitet SEK 2 830 000 Ongoing 2016-04426
  Streamateria GURINGO AB SEK 1 690 000 Completed 2016-04396
  360° i gjuteriindustrin - Tusen ögon för effektivt lärande och träning om arbetsmiljö Swerea SWECAST AB SEK 1 672 199 Completed 2016-04441
  Peppy Webb PEPPY PALS AB SEK 1 800 000 Completed 2016-04419
  Belly Balance - digitala tjänster för personer med IBS BELLY BALANCE SVERIGE AB SEK 600 000 Completed 2016-04448
  Opusplace B Collaborative AB SEK 1 500 000 Completed 2016-04435
  UTSATT - Rirtual Reality som empatimaskin i jämställdhetsutbildningar RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB SEK 1 777 328 Completed 2016-04425
  IoFood SCANBOX THERMOPRODUCTS AKTIEBOLAG SEK 1 154 748 Completed 2016-04424
  Page statistics Reference number 2015-07064