Fordons IT-säkerhet och integritet - FFI:

Fordons IT-säkerhet och Integritet

Closed 13 June 2017

Detta erbjudande vänder sig till projekt som vill utveckla koncept, metoder eller verktyg för säkerhets- och integritetsaspekter genom fordonsområdets hela livscykel.

The offer in brief

treklover1

What can you apply for?

Forsknings- och innovationsprojekt inom IT-säkerhet och integritet på fordonsområdet.

treklover2

Who can apply?

Industri, akademi eller institut. Projektet ska vara ett samarbete mellan minst två sektorer.

treklover3

How much can you apply for?

Det finns ingen övre gräns, men riktlinjen är högst 50 procent av den totala projektbudgeten. Varje enskilt projekt behöver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet.
Finansiering beviljas i max 4 år

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  I det här erbjudandet stöttar vi forskning som bygger ny kunskap, teknik eller tillämpning inom IT-säkerhet och integritet för fordon. Projekten ska utveckla koncept, metoder eller verktyg för säkerhets- och integritetsaspekter genom fordonsområdets hela livscykel.

  Syftet med erbjudandet är att skapa hållbara transportlösningar med högre IT-säkerhet och integritet, samt att öka produktkvalitet och säkerhet redan i designfasen av fordon.

  Vi uppmuntrar gränsöverskridande initiativ mellan OEM, industripartners, akademi, forskningsinstitut och andra relevanta intressenter.

  Varje projekt behöver finaniseras med minst 25 procent från näringslivet. Finansiering beviljas i max 4 år.

  Så ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget. Alla mallar och instruktioner hittar ni på sidan Ansök och rapportera projekt inom FFI.

  Läs färdplanen

  I färdplanen kan du läsa syfte och mål med både erbjudandet Effektiva och uppkopplade transportsystem och programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Eric Wallgren

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 96

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  CASUS: Building Security Assurance Cases in Automotive Open Systems Göteborgs Universitet SEK 3 200 000 Ongoing 2017-03071
  THREAT MOVE (THREAT MOdeling and simulation of VEhicle IT) KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN SEK 7 079 900 Ongoing 2017-03087
  Page statistics Reference number 2017-02043