Fordons IT-säkerhet och integritet - FFI:

Fordons IT-säkerhet och Integritet - FFI

Closed 14 March 2017

Med det här erbjudandet vill vi skapa möjligheter för fordonsindustrin att få kunskap inom IT-säkerhet och integritet. Vi finansierar projekt som bidrar till att säkerställa nästa generations uppkopplade fordon.

The offer in brief

What can you apply for?

Forskning som ger ny kunskap, ny teknik och ny tillämpning inom IT-säkerhet och integritet på fordonsområdet.

Who can apply?

Forskningsorganisationer eller företag, gärna i samverkan.

 

How much can you apply for?

Vi har ingen övre gräns, men riktlinjen är att vi finansierar högst 50 procent av programmets totala budget.
Varje enskilt projekt behöver finansieras med minst 25 procent från näringslivet.
Finansiering beviljas i max 4 år.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med det här erbjudandet vill vi stärka initiativ som ger ökad kompetens med hjälp av innovation och forskning. Vi finansierar forskningsprojekt som vill utveckla koncept, metoder eller verktyg för säkerhets- och integritetsaspekter. Aspekterna ska vara inom fordonsområdet och kan beröra hela livscykeln.

  Syftet är att skapa hållbara transportlösningar med högre IT-säkerhet och integritet. Vi vill också öka produktkvaliteten och säkerheten redan i designfasen när nya fordon ska utvecklas.

   Vi uppmuntrar gränsöverskridande initiativ mellan OEM, industripartners, akademi, forskningsinstitut och andra relevanta intressenter.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Eric Wallgren

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 96

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Reference number 2016-05486

  Page statistics