Fordons IT-säkerhet och integritet - FFI:

Fordons IT-säkerhet och integritet - en satsning inom FFI

Closed 13 December 2016

Med det här erbjudandet vill vi skapa möjligheter för fordonsindustrin att utveckla kunskap inom IT-säkerhet och integritet. Vi finansierar projekt som bidrar till att säkerställa nästa generations uppkopplade fordon. Syftet är att stärka initiativ för ökad kompetens med hjälp av innovation och forskning. Är ni en forskningsorganisation, ett företag eller en offentlig organisation och har en projektidé för hur man kan främja innovationer inom detta område för fordonssektorn?

The offer in brief

treklover1

Vad kan man söka för?

Forsknings-, innovations- och utvecklingsprojekt inom IT-säkerhet och integritet inriktat mot fordonsindustrin

treklover1

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer. För varje enskilt projekt krävs det minst 25 procent medfinansiering från näringslivet.

treklover1

Hur mycket kan sökas?

Ingen gräns på maxbelopp men stödnivån är högst 50 procent av den totala projektbudgeten.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Syftet med det här erbjudandet är att stärka initiativ som leder till ökad kompetens och utveckling inom IT-säkerhet och integritet. Fordons IT-säkerhet och integritet är ett delprogram i det strategiska samverkansprogrammet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

  Övergripande mål

  De övergripande målen för FFI är att:

  • minska vägtransporternas miljöpåverkan
  • öka trafiksäkerheten
  • stärka fordonsindustrins internationella konkurrenskraft

  Delprogrammet Fordons IT-säkerhet och integritet har som mål att stärka det globala ledarskapet och öka kompetensen inom fordonsområdet. Det stödjer projekt som utvecklar koncept, metoder och verktyg för ökad förståelse för säkerhets- och integritetsaspekter genom hela livscykeln.

  Detta är en utveckling som är helt nödvändig för att säkerställa framsteg inom miljö och säkerhet för fordonssektorn.

  Del av ett strategiskt samverkansprogram

  Detta erbjudande ingår i satsningen Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) som är ett strategiskt innovationsområde i Sverige. De övergripande målen för FFI är att minska vägtransporternas miljöpåverkan, öka trafiksäkerheten och stärka fordonsindustrins internationella konkurrenskraft.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Erbjudandet riktar sig till projekt som med hjälp av innovation och forskning vill arbeta för att öka kompetensen inom området IT-säkerhet och integritet. Vi erbjuder finansiering till er som vill etablera ett projekt inriktat mot fordonsrelaterade forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter inom följande tillämpningsområden:

  • IT-säkerhetsteknik.
  • Automation, uppkopplade och självkörande fordon.
  • Process- och teknikstyrning.
  • Exploatering, spridning och standardisering.

  Dessa områden finns mer detaljerat beskrivna i programbeskrivningen för delprogrammet Fordons IT-säkerhet och integritet som ni hittar i dokumentet "Program Automotive Security and Privacy" längre ner på denna sida.

  Samarbete och gränsöverskridande initiativ uppmuntras mellan OEM, industripartners, akademi, forskningsinstitut och andra relevanta intressenter.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller information om projektet, projektparter och budget. Till formuläret bifogar ni också de efterfrågade bilagorna. 

  Instruktioner och mallar

  Det är viktigt att ni läser våra instruktioner och använder våra mallar när ni ansöker.

  Instruktioner och mallar för ansökan inom FFI

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Eftersom er ansökan sparas kan ni börja fylla i era uppgifter i god tid och sedan göra ändringar tills ni skickar in den.

  Frågor?

  Har ni frågor kring detta erbjudandet kontakta gärna någon av oss.

  Eric Wallgren

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 96

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Hotmodellering och -simulering för fordons-IT KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN SEK 100 000 Completed 2016-05366
  Page statistics Reference number 2016-04639