Eurostars:

Små företag i internationell samverkan

Closed 14 September 2017

Här kan små och medelstora företag söka finansiering för att utveckla processer, produkter och tjänster i internationella projekt. Projektet ska ske i samverkan med företag, forskningsorganisationer eller offentlig sektor. Deltagare från minst två länder ska medverka i projektet.

The offer in brief

What can you apply for?

Utveckling av en produkt, tjänst eller process som beräknas vara på marknaden inom två år efter avslutat projekt. Undantag för kliniska prövningar och certifieringsprocesser.

Who can apply?

Företag, akademi, forskningsinstitut och offentlig sektor som har ett internationellt samarbetsprojekt med minst ett annat Eurostarsland.
Företagets nettoomsättning eller eget kapital ska motsvara minst hälften av den sökta summan.

How much can you apply for?

Upp till 5 miljoner kronor, men högst 2 miljoner kronor om inga svenska små och medelstora företag deltar.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Genom Eurostars kan du söka medel för marknadsnära forsknings- och innovationsprojekt inom alla tematiska teknikområden. Ditt projekt ska leda till marknadsintroduktion av en produkt, tjänst eller process.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Projekten som får finansiering kan pågå upp till tre år och vara ett samarbete mellan minst två Eurostarsländer. Projektet måste koordineras av ett forskande små och medelstort företag, men är även öppet för deltagande från akademin och forskningsinstitut.

  Organisationerna som deltar kan få följande ersättningsgrader: 

  • Små och medelstora företag enligt EU:s definition kan söka bidrag motsvarande 50 procent av sina kostnader
  • Stora företag kan söka bidrag motsvarande 30 procent av sina kostnader
  • Akademi, forskningsinstitut eller offentlig sektor kan söka bidrag motsvarande 70 procent av sina kostnader.

  Vi ser positivt på jämställda projekt

  Bästa möjliga team är könsblandade. Vinnova verkar för en jämställd samhällsutveckling och ser därför positivt på ansökningar där både kvinnor och män tar del av bidraget och medverkar som aktörer i de stödbeviljade projekten. Enligt forskning är blandade team mer effektiva, kreativa och generellt så trivs både kvinnor och män med att arbeta i könsblandade grupper.

  Så här ansöker ni

  1. Identifiera en idé som du vill söka Eurostarsfinansiering för.
  2. Kontrollera reglerna för deltagande - Eligibility Guidelines, på Eurostars webbplats.
  3. Små och medelstora företag kontrollerar att de uppfyller EU:s definition av SMF.
  4. Ta kontakt med supportkontoret alternativt med någon av de nationella kontaktpersonerna för Eurostars som du hittar längst ner på sidan.
  5. Besök eventuellt samarbetsparter och sök resebidrag för det.
  6. Kontrollera krav och läs anvisningar för hur ansökan skrivs - Application guidelines
  7. Skicka in ansökan till Eurostarsprogrammet i Bryssel.
  8. Vänta på bedömningen av ansökan
  9. Om ansökan är framgångsrik kommer Vinnova att bjuda in dig att söka finansiering för de svenska parterna hos Vinnova.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Reference number 2017-03151

  Page statistics