Electronics, software and communication - FFI:

Fordonsutveckling – en satsning inom FFI

Closed 19 December 2012

FFI - Fordonsutveckling 2012-12-19

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Eric Wallgren

  Programme responsible

  +4684733096

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Systemintegration av aktuator i AT SbW-system Kongsberg Automotive AB SEK 4 369 554 Completed 2012-04616
  Tillförlitlig användning av kolfiberkompsiter i vägmiljö Swerea KIMAB AB SEK 5 600 000 Completed 2012-04637
  HEAVENS: HEAling Vulnerabilities to ENhance Software Security and Safety Volvo Technology AB SEK 5 164 878 Completed 2012-04625
  Robust och optimerad synkronisering av växellådor Scania CV Aktiebolag SEK 5 948 336 Completed 2012-04619
  Koppling av objektiva mätetal och subjektiva bedömningar (iCOMSA) Volvo Personvagnar Aktiebolag SEK 4 970 500 Completed 2012-04609
  Page statistics Reference number 2012-03907