Electronics, software and communication - FFI:

Elektronik, mjukvara och kommunikation - en satsning inom FFI

Closed 13 December 2016

Med det här erbjudandet vill vi skapa fler möjligheter för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat från elektronik, mjukvara och kommunikation (EMK) för att nå de transportpolitiska målen i Sverige. Vi vill uppmuntra initiativ som ökar kompetensen och skapar utveckling med hjälp av innovation och forskning. Är ni en forskningsorganisation, ett företag eller en offentlig organisation och har en projektidé för hur man kan främja innovationer för fordonssektorn baserade på EMK?

The offer in brief

treklover1

Vad kan man söka för?

Forsknings-, innovations- och utvecklingsprojekt som svarar på utmaningarna beskrivna i färdplanen för FFI Elektronik, mjukvara och kommunikation. 

treklover1

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer. Varje enskilt projekt kräver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet.

treklover1

Hur mycket kan sökas?

Ingen gräns på maxbelopp men riktlinjen för maximal stödnivå är 50 procent av den totala projektbudgeten.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Syftet med det här erbjudandet är att skapa fler möjligheter för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat från elektronik, mjukvara och kommunikation i innovationsprojekt som ökar kompetens och utveckling inom fordonsområdet. Programmet Elektronik, mjukvara och kommunikation är en del av det strategiska samverkansprogrammet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

  Övergripande mål

  De övergripande målen för FFI är att:

  • minska vägtransporternas miljöpåverkan
  • öka trafiksäkerheten
  • stärka fordonsindustrins internationella konkurrenskraft

  Delprogrammet Programmet Elektronik, mjukvara och kommunikation har som mål att öka kompetensen inom fordonselektronik och programvara samt att stärka de svenska aktörernas position inom området. Detta är en utveckling som är helt nödvändig för att säkerställa framsteg inom miljö och säkerhet för fordonssektorn.

  Del av ett strategiskt samverkansprogram

  Programmet Elektronik, mjukvara och kommunikation är en del av det strategiska samverkansprogrammet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).

  Passar erbjudandet ert projekt?

  I denna utlysning erbjuder vi finansiering till er som vill starta ett forsknings- eller innovationsprojekt inom följande områden:

  • Elektrisk arkitektur för inbyggda och uppkopplade system
  • Teknologier för ”gröna, säkra och uppkopplade funktioner”
  • Utvecklingsmetoder för verifiering och validering
  • Digitala användargränssnitt
  • Andra närliggande områden med potential att stärka Sveriges och den svenska fordonsindustrins konkurrenskraft i ett globalt perspektiv.

  Dessa områden finns mer detaljerat beskrivna i färdplanen för delprogrammet Elektronik, mjukvara och kommunikation, som ni hittar i dokumentet Strategisk färdplan nedan.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller information om projektet, projektparter och budget. Till formuläret bifogar ni också de efterfrågade bilagorna.

  Instruktioner och mallar

  Det är viktigt att ni läser våra instruktioner och använder våra mallar när ni ansöker.

  Instruktioner och mallar för ansökan inom FFI

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Eftersom er ansökan sparas kan ni börja fylla i era uppgifter i god tid och sedan göra ändringar tills ni skickar in den.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Vänd er gärna till någon av oss om ni har frågor kring erbjudandet.

  Eric Wallgren

  Programme responsible

  +4684733096

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Fund­ed pro­jects

  Reference number 2016-04638

  Page statistics