Electronics, software and communication - FFI:

Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI - 2017-03-14

Closed 14 March 2017

Med det här erbjudandet vill vi skapa fler möjligheter för fordonsindustrin att använda innovationer och forskningsresultat inom elektronik, mjukvara och kommunikation för att nå de transportpolitiska målen i Sverige.

The offer in brief

treklover1

What can you apply for?

Initiativ som ökar kompetensen och utvecklar fordonssektorn med hjälp av innovation och forskning inom elektronik, mjukvara eller kommunikation.

treklover2

Who can apply?

Forskningsorganisationer eller företag, gärna i samverkan.

treklover3

How much can you apply for?

Vi har ingen övre gräns, men riktlinjen är att vi finansierar högst 50 procent av projektets totala budget.
Varje enskilt projekt behöver finansieras med minst 25 procent från näringslivet.
Finansiering beviljas i max 4 år.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Vi vill uppmuntra initiativ som ökar kompetensen och utvecklar fordonssektorn med hjälp av innovation och forskning.

  Delprogrammet Elektronik, mjukvara och kommunikation omfattar följande forskningsområden:

  • Elektrisk arkitektur för inbyggda och uppkopplade system.
  • Teknologier för gröna, säkra och uppkopplade funktioner.
  • Utvecklingsmetoder för verifiering och validering.
  • Digitala användargränssnitt.
  • Andra närliggande områden med potential att stärka Sveriges och den svenska fordonsindustrins konkurrenskraft i ett globalt perspektiv.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Färdplanen på engelska

  Här kan du ladda ner färdplanen på engelska.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Eric Wallgren

  Programme responsible

  +4684733096

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  System Architecture for Learning Machines (SALM) Luleå tekniska universitet SEK 3 500 000 Ongoing 2017-01958
  Semi-Autonomus driving and its effect on Mode awareness and User experience CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 5 384 000 Ongoing 2017-01946
  Perceptron Volvo Technology AB SEK 13 739 551 Ongoing 2017-01942
  Page statistics Reference number 2016-05458