Digital infrastruktur och digital säkerhet:

Genomförbarhetsstudier inom digital säkerhet och tillförlitlighet

Closed 13 September 2018

I det här erbjudandet finansierar vi studier som ska undersöka potentialen och genomförbarheten för internationella projekt inom digital säkerhet och tillförlitlighet. Syftet är att öka antalet internationella projekt för forskning och innovation där svenska parter ingår som deltagare eller koordinatorer. Observera att ni kan söka vid flera olika tidpunkter i erbjudandet. Det innebär att ni kan få beslut innan utlysningen stänger.

The offer in brief

treklover1

What can you apply for?

Att undersöka potentialen för ett större internationellt samarbetsprojekt och hitta rätt internationella parter för att skapa ett starkt konsortium.

treklover2

Who can apply?

Svenska företag, forskningsorganisationer, offentliga och ideella organisationer

treklover3

How much can you apply for?

Varje genomförbarhetsstudie kan söka upp till 500 000 kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  En hög nivå av digital säkerhet och tillförlitlighet är en viktig förutsättning för digitaliseringens utveckling. Det handlar inte bara om att lyckas utveckla nya tekniska lösningar. Det är minst lika viktigt att användarna har förtroende för att produkten eller tjänsten är säker och robust.

  Detta är en internationell utmaning som sträcker sig över alla områden. Vi ser ett behov inom samtliga av regeringens fem strategiska samverkansprogram; Smarta städer, Life science, Nästa generationens resor och transporter, Cirkulär och biobaserad ekonomi samt Uppkopplad industri och nya material.

  Det pågår insatser runt om i världen för att hitta lösningar till denna utmaning. Vår satsning ska ge Sverige en möjlighet att öka sitt internationella engagemang genom att delta i samarbetsprojekt med aktörer i andra länder.

  Vi erbjuder finansiering till företag, forskningsorganisationer, offentliga och ideella organisationer som har en tydlig projektidé inom digital säkerhet och tillförlitlighet. Projektidén måste rikta sig till någon internationell utlysning, exempelvis inom Horisont 2020, Celtic, ITEA eller Ecsel. I det här erbjudandet finansierar vi förberedande genomförbarhetsstudier som ska stärka projektidéns utsikter att bli fullskaliga utvecklingsprojekt.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Vi erbjuder finansiering till företag, forskningsorganisationer, offentliga och ideella organisationer som har en tydlig projektidé inom digital säkerhet och tillförlitlighet. Projektidén måste rikta sig till någon internationell utlysning, exempelvis inom Horisont 2020, EUREKA Celtic Plus , EUREKA ITEA 3, Ecsel eller Eurostars. I det här erbjudandet finansierar vi förberedande genomförbarhetsstudier som ska stärka projektidéns utsikter att bli fullskaliga utvecklingsprojekt.

  Studierna ska analysera projektens styrkor, svagheter, möjligheter och hinder samt identifiera de resurser som krävs för att projektet ska bli en framgång.

  För att vara framgångsrika i vår utlysning måste ni redan ha en erkänt hög kunskap (excellence) inom området. Ni måste också ha en tydlig bild av vilken internationell utlysning som är relevant för er projektidé. Arbetet i genomförbarhetsstudien ska adressera de krav och bedömningskriterier som finns för den internationella utlysningen.

  Ni måste därför tydligt visa vilka delar av er nuvarande projektidé som behöver klargöras för att öka möjligheterna till finansiering av det internationella projektet.

  Baserat på erfarenhet av internationella utlysningar är det viktigt att ni kan ge en tydlig bild av projektresultatets genomslag (impact). Det är även viktigt att projektförslaget har aktörer som kompletterar varandra på ett konstruktivt och heltäckande sätt (implementation). Vi ser därför att genomförbarhetsstudierna inkluderar resor för att träffa relevanta projektparter.

  Vi finansierar inte skrivande av ansökningstext.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner bilagor

  Här kan ni ladda ner bilagor som ni behöver för att göra ansökan.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Tommy Schönberg

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 30 30

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Cyber-attack management for SME providers of Product-Service Systems Luleå tekniska universitet SEK 500 000 Completed 2017-05029
  Continuous Multimodal Biometrics for Vehicles & Surveillance Högskolan i Halmstad SEK 499 495 Ongoing 2018-00472
  Automatic reconfiguration KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN SEK 499 021 Completed 2018-00469
  Next-generation SOC KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN SEK 496 385 Completed 2018-00468
  Secure Industrial Internet of Things RISE SICS AB SEK 415 000 Completed 2017-05026
  DIGCRIM TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI SEK 500 000 Completed 2018-00462
  Reliability in large scale IT-infrastructure RISE Research Institutes of Sweden AB SEK 350 000 Ongoing 2018-03642
  Remote Emergency And Control Technique: Braking for Autonomous Vehicles RISE Research Institutes of Sweden AB SEK 500 000 Ongoing 2018-03637
  Säker och tillförlitlig datadeling för komplexa systemsystem med produkters livscykelhanteringsperspektiv Lunds universitet SEK 472 465 Ongoing 2018-03635
  CloudUTrust: Symmetric Searchable Encryption and Attribute-Based Encryption for cloud security and privacy RISE Research Institutes of Sweden AB SEK 400 592 Completed 2017-05032
  Page statistics Reference number 2017-03704