Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid:

Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid - FFI

Closed 12 April 2016

FFI - Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid - 2016-04-12

Viktiga datum

 • Påbörja ansökan i god tid

  Frågor?

  Ulrika Landelius

  Utlysningsansvarig

  010-123 23 29

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Cyclist Collision Avoidance Using Imagery Sensor Autoliv Development Aktiebolag SEK 6 850 000 Ongoing 2016-02522
  BikeSim - Development and demonstration of an anvanced bicycle simulator Statens väg- och transportforskningsinstitut SEK 998 750 Completed 2016-02499
  Page statistics Reference number 2015-06963