Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid:

Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid - FFI - 2017-03-14

Closed 14 March 2017

Har ni en projektidé som minskar risken att cyklister och motorfordon kolliderar med varandra? Med det här erbjudandet vänder vi oss till projekt som kan minska risken för att cyklar kolliderar med andra fordon.

The offer in brief

What can you apply for?

Projekt som leder till minskade skador i trafiken för cyklister.

Who can apply?

Forskningsorganisation, företag eller offentlig organisation. Samverkan mellan olika parter uppmuntras.

How much can you apply for?

Det finns ingen övre gräns, men riktlinjen är högst 50 procent av den totala programbudgeten. Varje enskilt projekt behöver minst 25 procent medfinansiering från näringslivet.
Finansiering beviljas i max 4 år

Viktiga datum

 • Vad handlar projektet om?

  Erbjudandet riktar sig till projekt av olika slag såsom förstudier, doktorandprojekt, konceptutveckling och demonstratorer. Exempel på innehåll kan vara:

  • Samspel mellan cyklister och motorfordon – beteenden och konflikter
  • Utvärderingsmetoder av lösningar, effekter och samspel
  • Metoder och komponenter för att cyklar och motorfordon ska upptäcka varandra
  • Informations- eller kommunikationsteknik för säker och smart samverkan mellan cyklister och motorfordon
  • Mekanismer och skydd för cyklisters skador i trafiken
  • Samspel mellan automatiserade fordon och cyklar

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Ulrika Landelius

  Utlysningsansvarig

  010-123 23 29

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  08-473 31 61

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Page statistics Reference number 2016-05479