Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Digital säkerhet och tillförlitlighet - samverkansprojekt 2018

I det här erbjudandet riktar vi oss till grupper av aktörer från olika sektorer som tillsammans vill möta de utmaningar och krav som digitaliseringens utveckling ställer på digital säkerhet och tillförlitlighet. De prioriterade områdena är regeringens strategiska samverkansprogram: Nästa generations resor och transporter, Smarta städer, Cirkulär och biobaserad ekonomi, Life Science samt Uppkopplad industri och nya material.

The offer in brief

What can you apply for?

Projekt som möter de utmaningar och krav som digitaliseringens utveckling ställer på digital säkerhet och tillförliglighet. Projekten ska vara inriktade på tillämpning.

Who can apply?

Svenska företag, forskningsorganisationer, offentliga och ideella organisationer

How much can you apply for?

Utlysningens budget är 40 miljoner kronor och varje projekt kan söka upp till 5 miljoner kronor i bidrag. Projekten ska medfinansieras med minst 50 procent.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ned bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Tommy Schönberg

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 30 30

  Julia Engström

  Administrativa frågor

  +46 8 473 30 12

  Fund­ed pro­jects

  Reference number 2018-02485

  Page statistics