Cirkulär ekonomi:

Utredningar och enklare tester

Closed 15 June 2017

Med det här erbjudandet vill vi öka förståelsen för hur man kan åstadkomma cirkulära samarbeten.

The offer in brief

What can you apply for?

Att utreda möjligheter och hinder kring omställningen till en cirkulär ekonomi och genom enklare tester utvärdera identifierade lösningar.

Who can apply?

Företag, offentliga eller ideella organisationer och forskningsorganisationer i samverkan. Det krävs minst tre projektparter i ett projekt.

How much can you apply for?

Max 1 miljon kronor kan sökas. Stödnivån är 80 procent.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Fokus i detta erbjudandet är på de hinder som begränsar utveckling, införande och spridning av lösningar för cirkulär ekonomi på en regional och nationell nivå.

  En omställning till en cirkulär- och biobaserad ekonomi är nödvändig för att öka resurseffektiviteten och minska miljö- och klimatpåverkan, samtidigt som det gynnar näringslivsutveckling och nya jobb. Det finns i dag hinder för att kluster och samarbeten inom cirkulär ekonomi ska kunna etableras och utvecklas.

  I erbjudandet räknas industriell symbios som en viktig del av begreppet cirkulär ekonomi. Med industriell symbios menar vi att industrin har ett utbyte av och samordnar materialströmmar och energi för att nå högre resurseffektivitet och hållbarhet. 

  Detta erbjudande kopplar till två av regeringens strategiska samverkansprogram, Cirkulär och biobaserad ekonomi samt Uppkopplad industri och nya material.

  Regeringens samverkansprogram.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Vi erbjuder finansiering till er som i samverkan vill fördjupa förståelsen för de möjligheter och hinder som existerar för omställningen till en cirkulär ekonomi.

  Ni ska ha identifierat ett konkret fall, till exempel en värdekedja, ett flöde eller ett tematiskt område. Inom detta ska det finnas goda möjligheter att med hjälp av utrednings- och testprojekt skapa en fördjupad förståelse och göra enkla tester. Detta kan vara simuleringar, rollspel, workshops och policy labs för att utvärdera potentiella lösningar. 

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

    

  Anders Holmgren

  Utlysningsansvarig

  46 8 473 32 13

  Marie Wikström

  Administration

  46 8 473 31 79

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Collaboration model for increased w aste sorting in crow ded city centres LINNÉUNIVERSITETET SEK 788 426 Completed 2017-03290
  Collaborative forum to increase plastic and paper packaging PACKBRIDGE AB (SVB) SEK 215 000 Completed 2017-03215
  Circular business concept for the recycling of residual products in the steel industry Swerim AB SEK 1 000 000 Completed 2017-03201
  MC - Measured & Circulated Swerea IVF AB SEK 891 752 Completed 2017-03194
  Re-production of plates Eskilstuna Kommun SEK 680 000 Completed 2017-03175
  End of life tyres to sulphur free oil, gasoline and diesel RISE ENERGY TECHNOLOGY CENTER AB SEK 1 000 000 Completed 2017-03157
  Smart, safe and circular (SMASC) RISE Research Institutes of Sweden AB SEK 820 000 Completed 2017-03144
  Regional effort for Industrial Symbiosis in Paper Province The Paper Province SEK 1 000 000 Completed 2017-03135
  Circular flows - DataCenters 2 Biomass Drying (DC2BD) RISE Research Institutes of Sweden AB SEK 960 000 Completed 2017-03129
  RESMAC - Repurposing Smartphone Capabilities Stiftelsen Chalmers Industriteknik SEK 1 000 000 Completed 2017-03242
  Page statistics Reference number 2017-02024