Cirkulär ekonomi

Här listas alla ansökningstillfällen inom satsningen.

Closed for application

Closed
Closed 15 June 2017

Cirkulär ekonomi: utvecklingsprojekt

Closed 15 June 2017

Stärka förutsättningarna för en cirkulär ekonomi för att nå högre resurseffektivitet och hållbarhet.

Closed
Closed 15 June 2017

Utredningar och enklare tester

Closed 15 June 2017

Ökar förståelsen för hur man kan åstadkomma cirkulära samarbeten.

Closed
Closed 21 September 2016

Cirkulära flöden - en satsning inom cirkulär biobaserad ekonomi (förprojekt)

Closed 21 September 2016

I det här erbjudandet erbjöd vi finansiering av förprojekt som skulle främja cirkulära flöden, till utveckling av affärsmodeller, produktdesign och system återtillverkning och återanvändning.

Last updated 25 January 2019

Reference number 2016-03496

Page statistics