Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation :

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering - vår 2017

Closed 26 January 2017

I det här erbjudandet stödjer vi konstellationer som har stor potential och förmåga att ta fram lösningar inom fyra identifierade samhällsutmaningar: framtidens hälsa och sjukvård, hållbara attraktiva städer, hållbar industriell utveckling och informationssamhället.

The offer in brief

treklover1

What can you apply for?

Vidareutveckling av en idé och konstellation. Genomförandetid är cirka 9 månader.

treklover2

Who can apply?

Konstellationer bestående av minst tre projektparter.

treklover3

How much can you apply for?

Max 500 000 kronor. Stödnivån är max 80 procent.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Brinner ni för att lösa samhällsutmaningar som kräver bred samverkan? Då kan erbjudandet Utmaningsdriven innovation vara något för er.

  Utmaningsdriven innovation handlar om att lösa samhällsutmaningar genom innovation. Vi vill se nya lösningar utvecklas som kan leda till både samhällsnytta och nya affärsmöjligheter. De lösningar som utvecklas ska vara konkurrenskraftiga och på sikt efterfrågas på en internationell marknad.

  Finansiering i tre steg

  Programmet bygger på en trestegsmodell där de projekt som får finansiering i steg 1 sedan kan gå vidare och söka steg 2 och 3. Det ställs krav på samverkan mellan olika aktörer, där minst tre organisationer måste medverka i ansökan till steg 1. Allt behöver inte vara klart när ni söker till steg 1 men det är viktigt att ni har identifierat en samhällsutmaning och en tänkt lösning till den.

  Förankrat hos behovsägare

  Idén måste också vara förankrad hos behovsägarna, som kan vara till exempel kunder, användare, patienter, medborgare, politiker och andra viktiga kravställare.

  Erbjudandet på en minut

  Daniel Rencrantz, ansvarig för erbjudandet, förklarar programmets trestegsmodell och ger exempel på innovationsprojekt som möter samhällsutmaningar.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Vi vill stödja konstellationer som har stor potential och förmåga att ta fram innovativa lösningar inom fyra identifierade utmaningsområden:

  • Framtidens hälsa och sjukvård
  • Hållbar industriell utveckling
  • Hållbara attraktiva städer
  • Informationssamhället

  Dessa områden är väldigt breda, men de ger en vägledning och riktning i ert arbete att identifiera en konkret samhällsutmaning. 

  Exempel på projekt

  Den här satsningen stöttar många olika projekt. Här följer fyra exempel på projekt som vi finansierat:

  • Hur kan vi säkerställa att elever med utländsk bakgrund uppnår gymnasiebehörighet och inte hamnar i utanförskap?
  • Hur kan vi förtäta våra städer på ett hållbart sätt vad gäller ekonomiska, sociala såväl som ekologiska dimensioner?
  • Hur vi kan ersätta de enorma mängder kemikalier som idag används och har stor påverkan på miljön?
  • Hur kan vi motverka det växande globala problemet med förfalskade läkemedel?

  Utmaningar som skapar tillväxt

  Bakgrunden till denna satsning är de globala samhällsutmaningar vi står inför idag. Dessa är kopplade till bland annat klimat, energi, miljö och demografi men också till social trygghet, hälsa och utbildning. Samtidigt innebär dessa utmaningar en grund för efterfrågan på innovativa lösningar, som i sin tur skapar tillväxt. Vi vill stötta projekt som gör skillnad och som kan skapa både samhällsnytta och affärsmöjligheter.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Mallar och tips

  Till ansökningsformuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Gruppnummer

  46 8 473 32 33

  Vilgot Claesson

  Industry, production and new materials

  46 8 473 30 56

  Adrian Solitander

  Social innovation and innovation in the public sector

  46 8 473 31 42

  Andreas Netz

  Programme and call manager

  46 8 473 30 86

  Gustav Malm

  Cities, transportation and Environment

  46 8 473 30 20

  Jessica Tägtström

  Health and Life Science

  46 8 473 30 67

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Mo-Bo Theory Into Practice AB SEK 498 000 Completed 2017-01321
  Automation för autonom terrängmobilitet (AUTO2) STIFT SKOGSBRUKETS FORSKNINGSINSTITUT, SKOGFORSK SEK 469 701 Completed 2017-01310
  Nano-Scale Precision Medicine Karolinska Institutet SEK 500 000 Completed 2017-01282
  VäxtProteinFabriken Sveriges Lantbruksuniversitet SEK 500 000 Ongoing 2017-01271
  Uricycle - Utveckling av en urinsorterande kretsloppslösning av urban växtnäring i avlopp MALMÖ KOMMUN SEK 284 485 Completed 2017-01261
  CoSiMa - Koncept för industriell utveckling av framtidens biobaserade mjuka material CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 500 000 Completed 2017-01255
  Nytt digitaliserat stöd för egenvård - med fokus på trauma och stress STRIKERSOFT AB SEK 500 000 Completed 2017-01249
  Nya bildbiomarkörer för effektivare cancerbehandling KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN SEK 500 000 Completed 2017-01247
  Mat med Additiv Tillverkning för äldre RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB SEK 500 000 Completed 2017-01243
  Produktion av nästa generations drivlinor i Sverige Högskolan i Skövde SEK 487 000 Completed 2017-01237
  Page statistics Reference number 2016-00113