Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation :

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (vår)

Closed 28 January 2016

Med det här erbjudandet satsar vi på nya innovativa lösningar som möter samhällsutmaningar.

Viktiga datum

 • Gruppnummer

  46 8 473 32 33

  Vilgot Claesson

  Industry, production and new materials

  46 8 473 30 56

  Adrian Solitander

  Social innovation and innovation in the public sector

  46 8 473 31 42

  Andreas Netz

  Programme and call manager

  46 8 473 30 86

  Gustav Malm

  Cities, transportation and Environment

  46 8 473 30 20

  Jessica Tägtström

  Health and Life Science

  46 8 473 30 67

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Ökad attraktivitet och minskad trängsel genom nya lösningar för cirkulär masshantering Ecoloop AB SEK 468 000 Completed 2016-00670
  Nyttiggörande av flygaska från avfallsförbränning IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB SEK 490 000 Completed 2016-00642
  Minimalt invasiv biomarkörbaserad cancerdiagnostik och behandlingsprediktion Karolinska Institutet SEK 498 000 Completed 2016-00595
  Käka syrsor, kittlar dödsskönt i kistan Örebro universitet SEK 369 510 Completed 2016-00585
  Modell för inkludering av sociala nyttor i investeringar för stadsområdesutveckling Trivector Traffic AB SEK 500 000 Completed 2016-00560
  Skriv ut dig - Mot 3D Bioprintade organ - Hud CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG SEK 500 000 Completed 2016-00516
  Beslutsstödsmetod för innovativ och hållbar affärsutveckling IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB SEK 500 000 Completed 2016-00501
  Hållbara affärsmodellsinnovationsmetoder i ekosystem för digitalisering av svensk tillverkning Luleå tekniska universitet SEK 500 000 Completed 2016-00491
  Stadens Kontrollrum SICS Swedish ICT Västerås AB SEK 479 413 Completed 2016-00480
  Energi- och resurseffektiv växthusteknik för konkurrens på en internationell marknad Sveriges Lantbruksuniversitet SEK 491 450 Completed 2016-00465
  Page statistics Reference number 2014-05331