Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation :

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2015 (vår)

Closed 29 January 2015

Med det här erbjudandet satsar vi på nya innovativa lösningar som möter samhällsutmaningar.

Viktiga datum

 • Gruppnummer

  46 8 473 32 33

  Vilgot Claesson

  Industry, production and new materials

  46 8 473 30 56

  Adrian Solitander

  Social innovation and innovation in the public sector

  46 8 473 31 42

  Andreas Netz

  Programme and call manager

  46 8 473 30 86

  Gustav Malm

  Cities, transportation and Environment

  46 8 473 30 20

  Jessica Tägtström

  Health and Life Science

  46 8 473 30 67

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Personcentrerad hälso och sjukvård - digital insamling för utvärdering av vitalparametrar Lunds universitet SEK 500 000 Completed 2015-00482
  Smart water management to promote sustainable urban development in Nairobi, Kenya Ericsson AB SEK 380 000 Completed 2015-00468
  ECO Governance IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB SEK 500 000 Completed 2015-00429
  Stadens hållbara ljudrum Sveriges Lantbruksuniversitet SEK 500 000 Completed 2015-00422
  Kretsloppsbaserad foderproduktion- stadens restavfall blir mat via fiskfoder Findus Sverige Aktiebolag SEK 500 000 Completed 2015-00405
  Långsiktig säkerhet för uppkopplade enheter Lunds universitet SEK 500 000 Completed 2015-00396
  Batterilös IoT Uppsala universitet SEK 500 000 Completed 2015-00394
  God innemiljö i energieffektiva byggnader IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB SEK 500 000 Completed 2015-00385
  Robusta sorterande system för stadens organiska restprodukter JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik AB SEK 489 000 Completed 2015-00383
  Precisa positioneringssystem för förbättrad vårdlogistik Lunds universitet SEK 500 000 Completed 2015-00379
  Page statistics Reference number 2013-04887