Centrum biologiska läkemedel:

Centrum för biologiska läkemedel 2017

Closed 28 March 2017

Med det här erbjudandet finansierar vi projekt som kan skapa miljöer för utveckling och produktion av biologiska läkemedel.

The offer in brief

What can you apply for?

Projekt som skapar goda förutsättningar för forskning, metodutveckling och produktion för biologiska läkemedel. Projekten ska innebära nära samarbeten mellan flera sektorer.

Who can apply?

Konsortium med parter från olika sektorer – akademi (inklusive forskningsinstitut), industri och hälso- och sjukvård.

How much can you apply for?

Högst 8 miljoner kronor per år i sex år. Erbjudandets totala budget är 96 miljoner kronor. Det innebär att två projekt kommer få finanisering.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Detta erbjudande vänder sig till projekt inom utveckling och produktion av biologiska läkemedel. Projektet ska erbjuda expertis inom till exempel regulatoriska frågor, klinisk kompetens, produktion och metod, hälsoekonomi och omvärldsanalytisk kompetens.

  Efter projektets slut förväntas ni ha uppnått:

  • Starka forsknings-, utvecklings- och innovationsmiljöer för biologiska läkemedel.
  • Etablerad och engagerad samverkan mellan akademi och industri. Även hälso- och sjukvård bör inkluderas där det passar.
  • Ny banbrytande teknik för utveckling och produktion av biologiska läkemedel.
  • En kompetensbank där olika aktörer kan söka kunskap och stöd inom området biologiska läkemedel.
  • Etablerade kontakter med internationella nyckelpersoner och internationella miljöer.

   Alla lösningar bör sträva efter positiva ekonomiska, sociala och ekologiska effekter.

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Utlysningen är avsedd för konstellationer bestående av flera parter från olika sektorer: akademi (inklusive forskningsinstitut), industri och hälso- och sjukvård, där det passar. Parten från akademin måste vara huvudsökande (koordinator).

  Alla parter måste delta aktivt i projektet, både i uppgifter och finansiering. Industrin måste bidra med 25 procent av projektets finansiering och akademin tillsammans med hälso- och sjukvård med 25 procent.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budge

  Ladda ner mallarna

  Till ansökningsformuläret bifogar ni också de bilagor som efterfrågas i utlysningstexten, till exempel projektbeskrivning och CV för de aktörer som deltar i projektet.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Mats Jarekrans

  Utlysningsansvarig

  4684733185

  Margareta Danielsson

  Handläggare

  4684733152

  Johanna Ulfvarson

  Programledare

  4684733218

  Karin Tegerstedt

  Kontaktperson Vetenskapsrådet

  46854644000

  Karin Sundbeck

  Administrativa frågor

  4684733226

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Fund­ed pro­jects

  Reference number 2016-04753

  Page statistics