Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Synteser och forskningsprojekt för ett hållbart samhällsbyggande

I det här erbjudandet finansieras projekt som ska bidra till målen i Agenda 2030, till de svenska miljömålen eller till mål relaterade till hållbart samhällsbyggande. Forskare vid universitet, högskola eller forskningsinstitut kan söka finansiering. Utlysningen genomförs av Formas med stöd av Vinnova och Energimyndigheten

The offer in brief

What can you apply for?

Innovationsprojekt som bidrar till målen i Agenda 2030, till de svenska miljömålen eller till mål relaterade till hållbart samhällsbyggande. Erbjudandet består av två delar, där den första är inriktad på synteser och den andra är inriktad på forskningsprojekt.

Who can apply?

Huvudsökande ska vara forskare, med avlagd doktorsexamen, verksamma vid universitet, högskola, forskningsinstitut eller myndighet med forskningsuppdrag. Andra samhällsaktörer kan medverka, men det finns inga krav på medfinansiering.

How much can you apply for?

Del 1
Du kan söka: 1-1,5 miljoner kronor per år
Projektets längd: 1 år
Totala budget del 1: 16,5 miljoner kronor

Del 2
Du kan du söka: 1–3 miljoner kronor per år.
Projektets längd: 3 år.
Total budget del 2: 85 miljoner kronor

Viktiga datum

  • Reference number 2018-00004

    Page statistics