The strategic innovation programme for lightweight:

Lättvikt - 2017 höst

Closed 4 September 2017

Med det här erbjudandet vill vi skapa branschöverskridande ny kunskap i form av lösningar, metoder, demonstratorer och kompetens för att snabbt få ut lättviktsteknik i industriella tillämpningar.

The offer in brief

What can you apply for?

Förprojekt eller Forsknings- och Innovationsprojekt (FoI-projekt) som utgår från konkreta industriella behov. De ska skapa flexibilitet, marknadsanpassning och stärkt konkurrenskraft inom svensk lättviktsteknologi.

Who can apply?

Företag, institut, universitet, högskola och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige.

How much can you apply for?

Förprojekt: högst 0,5 miljoner kronor.
FoI-projekt: inget tak satt.
Erbjudandets totala budget är 12 miljoner kronor. Vi finansierar högst 50 % av projektets kostnader.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Erbjudandets syfte är att stärka svensk konkurrenskraft inom lättviktsteknologi. Detta uppnås genom att bygga ny kunskap och kompetens, genom att stärka samverkan mellan forskning, utveckling och implementering samt att utveckla nya och befintliga leverantörskedjor.

  Erbjudandet är öppen för två typer av projekt: Förprojekt och Forsknings- och Innovationsprojekt (FoI-projekt).

  Förprojekt Förprojekt är förberedande projekt på högst 9 månader med målet att leda fram till en ansökan om ett Forsknings och Innovationsprojekt. De ska undersöka hur en branschöverskridande samverkan inom ett specifikt område bör utformas.

  Forsknings och Innovationsprojekt ska generera resultat som kan introduceras i kommersiellt drivna industriella projekt inom fem år efter avslutat projekt. Projektens längd är max 3 år.

  Ett av programmets övergripande mål är att 75 % av de lättviktslösningar som utvecklas i projekten ska implementeras. Då ska minst ett av följande uppnås vilket även ska motiveras i ansökan:

  • minst 20 % lägre kostnader samtidigt som vikten minskar minst 20 %
  • minst 20 % kortare utvecklingstid samtidigt som vikten minskar minst 20 %
  • minst 20 % viktminskning genom nya möjligheter att blanda material
  • minst 20 % viktminskning genom bättre produktegenskaper eller innovativa lösningar.

  Passar erbjudandet mitt projekt?

  Erbjudandet riktar sig till konsortier av juridiska personer med verksamhet i Sverige. Aktörerna ska ha förmåga till, och intresse av, att i samverkan utveckla lättviktslösningar samt bidra till målen i det strategiska innovationsprogrammet Lättvikt. För att snabbt få ut lättviktsteknik i industriella tillämpningar ser vi gärna ett stort engagemang av små och medelstora företag i projekten.

  Det är en fördel om projekten har deltagare som representerar olika branscher för att tillför olika kunskap till projektet.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta tid att göra en ansökan. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  What happens after the call has closed?

  Once your application has been registered, we'll send a confirmation email to the person responsible for the user account, as well as to the project manager and the company signer. Please note that this may take a few hours after the call has closed.

  After the closing date, you can't register any new information. You may only add information to your application if we ask for it.

  Who can read your application?

  Applications submitted to us become official documents. However, we don't disclose information about business operations, inventions or research results if it can be assumed that someone will suffer economic damage if we do.

  This means that we must disclose the documents if someone requests them. However, we can black out information if we believe it could cause economic harm if disclosed.

  How we handle official documents and privacy

  Frågor?

  Cecilia Ramberg

  Kontaktperson Swerea

  46 70 780 60 52

  Claes de Serves

  Kontaktperson VINNOVA

  46 8 473 32 21

  Lena Dalsmyr

  Administrativa frågor

  46 8 473 31 61

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  KNIW - Concept study for new innovative RSW Swerea KIMAB AB SEK 500 000 Completed 2017-04258
  Dry pretreatment for quality assured multimaterial adhesive bonding RISE IVF AB SEK 2 550 000 Ongoing 2017-04257
  Reliable lightweight design of cast components in trains and trucks Bombardier Transportation Sweden AB SEK 500 000 Completed 2017-04263
  Higher quality of light weight additively manufactured components Distortion Control Swerea IVF AB SEK 500 000 Completed 2017-04261
  High-Precision Material Model for High-Performance Multilayer Material KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN SEK 1 471 250 Ongoing 2017-04260

  Reference number 2016-05185

  Page statistics